Lapset ja koulutus

Gnestan kunta huolehtii siitä, että kunnassa on esikouluja, kouluja ja vapaa-ajankoteja.
Kunnassa on myös yksityisiä esikouluja ja yksityinen koulu.
 
Kunta järjestää lisäksi koulutusta nuorille, aikuisille ja maahanmuuttajille.

Esikoulu ja pedagoginen huolenpito

Esikoulussa lapset voivat olla 1-vuotiaasta koulun alkamiseen saakka.
Esikoulussa huolehditaan lapsista, kun heidän vanhempansa ovat työssä tai opiskelevat.
Kaikille 3–5-vuotiaille tarjotaan mahdollisuutta olla esikoulussa 15 tuntia viikossa.
1–5-vuotiaille lapsille voidaan järjestää myös pedagogista huolenpitoa, kuten perhepäivähoitaja,
joka huolehtii lapsista omassa kodissaan.

Peruskoulu

Peruskoulu on tarkoitettu kaikille 6–16-vuotiaille lapsille. Ruotsissa lapsilla on koulupakko, eli lasten on käytävä koulua siitä vuodesta alkaen, kun he täyttävät 7 vuotta (1. vuosikurssi), siihen vuoteen, jonka aikana he täyttävät 16 vuotta (9. vuosikurssi).

Vapaa-ajankoti

Kaikkien koulujen yhteydessä toimii myös vapaa-ajankoti. Vapaa-ajankodissa huolehditaan 6–8-vuotiaista lapsista, kun heidän vanhempansa ovat työssä tai opiskelevat.
Vapaa-ajankodit ovat avoinna aamuisin ja iltapäivisin koulupäivän päätyttyä.
Joissakin kouluissa on vapaa-ajankerhoja. Vapaa-ajankerhossa 9–13-vuotiaat lapset voivat olla, kun heidän vanhempansa ovat työssä tai opiskelevat.
Vapaa-ajankerhot toimivat iltapäivisin koulupäivän päätyttyä.

Lukiokoulu

Kaikilla 16–19-vuotiailla nuorilla on oikeus käydä lukiokoulua.
Lukiokoulun käyminen on vapaaehtoista.
Gnestan kunnalla ei ole omaa lukiokoulua.

Aikuiskoulutus

Gnestan aikuiskoulutuskeskus on nimeltään Utbildningscentrum.
Siellä järjestetään koulutusta 20 vuotta täyttäneille. Aikuiskoulutuskeskuksessa voi lukea niin peruskoulun kuin lukiokoulunkin kursseja.

Maahanmuuttajien ruotsin opetus (Sfi)

Ruotsiin muualta muuttaneilla on mahdollisuus opiskella ruotsin kieltä. Opetukseen sisältyy kieliopintoja ja yhteiskuntatietoa.