Samhällsplanering & infrastruktur

Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt.

Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande. Vi ser över, bygger ut och förstärker gatu- samt VA-nät i kommunen för att möta en ökad inflyttning.

Nyheter

 • 2019-01-10
  Kommunens offentliga belysning
  Den 1 januari 2019 övertog Vattenfall hela kommunens offentliga belysning.
 • 2018-12-05
  Bussar går ordinarie hållplatser igen
  Från och med måndagen den 10 december kommer bussarna att gå genom centrum utmed Västra Storgatan. De tillfälliga hållplatserna utmed Torggatan tas bort. 
 • 2018-12-04
  Nya tidtabeller för bussar och tåg!
  På söndag, den 9 december byter bussarna och tågen tidtabell. Byte av tidtabell görs samtidigt i hela Europa för att kollektivtrafiken ska matcha även utomlands.
 • 2018-11-23
  Gnesta kommun beviljas rekordhögt statsbidrag för bostadsbyggande!
  Gnesta kommun har i år beviljats ett rekordhögt statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Gnesta kommun får nästan tre miljoner kronor för 2018. Statsbidraget har införts för att stimulera ökat bostadsbyggande i hela Sverige.
 • 2018-08-17
  Nya tidtabeller och tillfälliga hållplatser
  På måndag börjar unga Gnestabor skolan, samtidigt som nya buss- och pendeltågtidtabeller börjar gälla. Bra att känna till är att bussarna som går genom centrum kommer att åka en annan väg än vanligt, med anledning av bygget på Västra Storgatan.

Senast publicerad 2019-01-10