2017-12-04

Bredband på landsbygden

Grävmaskin gräver dike för nedläggning av fiber

I Gnesta kommun bygger Telia Company AB bredbandsnät. Tätorterna är färdigbyggda och nu genomförs utbyggnaden på landsbygden.

Välkommen till öppet hus och informationsträff

 

Informationsträffarna vänder sig till dig som fått en intresseförfrågan från Zitius som är ett Teliaägt bolag.

När: 6 december kl. 14.00 – kl 19.00. 

Var: I biblioteket i Stjärnhov.
Hur: Öppet hus.

När: 7 december kl. 17.30 och kl. 19.00.
Var: I Wattrangsborg i Björnlunda.
Hur: Två möten under kvällen.

Har du fått ett erbudande från Telia Öppen Fiber och har frågor kontaktar du deras kundtjänst på 020-40 24 00.

Senast publicerad 2017-12-07