2017-05-11

Enkelriktat vid gatuarbete

Bilden visar en skylt för enkelrikat körfält

Arbetet med att bygga gång- och cykelbanor i området runt Frejaskolan fortsätter.

Under en dryg månad, 15 maj till 22 juni, kommer Tingshusgatan vara enkelriktad mellan Skolgatan och Bygdevägen.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför och ber dig visa hänsyn när du passerar arbetsområdet.

Berörda vägar är Tingshusgatan, Skolgatan, Frejavägen och Bygdevägen.

Arbetet kommer att pågå under större delen av 2017.

Kartbild som visar var det ska byggas gång- och cykelbanor i området runt Frejaskolan

De röda strecken på kartan visar var gång- och cykelvägar ska byggas i området

Senast publicerad 2017-05-11