2017-09-08

Fräsning och asfaltering i Gnesta, Björnlunda & Stjärnhov

Bild på gul varningslampa

Under vecka 37 2017 kommer asfaltering av gång- och cykelvägar att påbörjas.

Vecka 38 påbörjas fräsning av asfalt på främst gator.

Vecka 39 påbörjas fortsätter fräsning av asfalt samt att asfaltering av frästa gator påbörjas.

Arbetet utförs först i delar av Gnesta och sedan ska det även utföras i delar av Björnlunda och Stjärnhov.

Det kommer under arbetet att bli begränsad framkomlighet. Visa hänsyn när ni passerar arbetsområdet.

Senast publicerad 2017-09-08