2017-11-14

Grävarbete vid Frösjön utmed gång- och cykelväg

Vägarbete

Gatu- och parkavdelningen börjar idag, tisdagen den 14 november 2017, att gräva utmed gång- och cykelvägen vid Frösjön, mellan träbron vid nya bostadsområdet och Gnesta Strand.

Det ska fyllas upp med jord på sidan, som ligger mellan gång- och cykelvägen och själva Frösjön.

Det kan vara begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår.

Senast publicerad 2017-11-14