2017-11-10

Trädfällning på Vackerby Industriväg

Bild på popplar utmed Vackerby Industriväg

Måndagen den 13 november 2017 kommer vi, med hjälp av Skogssällskapet, att börja ta bort popplarna som står utmed Vackerby Industriväg.

Under tiden som arbetet pågår kan det bli begränsad framkomlighet på Vackerby Industriväg. Som planen är nu kommer gång- och cykelvägen vara öppen, dock kan det tidvis även bli begränsad framkomlighet där.

Vi har ansökt och fått tillstånd av Länsstyrelsen att fälla träden i allén. Anledningen är att träd det senaste året fått rötskador och blåst omkull. Risken finns att fler träd är dåliga så för att säkerställa allas trygghet tar vi bort träden. Plantering av nya träd kommer att påbörjas under 2018.

Senast publicerad 2017-11-12