Föreningar i Gnesta kommun

I Gnesta kommun finns det 81 aktiva föreningar.

Enheten för Kommunikation- och samverkan ansvarar för ett aktuellt föreningsregister. Vill du som förening uppdatera uppgifter om er förening? Skicka information till foreningssupport@gnesta.se så hjälper vi gärna till.

Den 30 november 2015 antog Kommunstyrelsen i Gnesta kommun nya regler för föreningsbidrag. Reglerna började gälla den 1 januari 2016. Ett föreningsbidrag är ett bidrag till föreningar i Gnesta kommun vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

Gnesta kommuns budget för bidrag fastställs årligen av Kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att en ansökan om bidrag beviljas.
Beslutande nämnd för bidrag är Kommunstyrelsen.

För mer information
Malin Broquist, Fritidssamordnare
Handläggare för idrotts- och friluftsföreningar
Telefon: 0158 - 275 652

Carina Nilsson, Kultursamordnare
Handläggare för kultur- och intresseföreningar, professionell kulturverksamhet och andra idéburna organisationer
Telefon: 0158 - 275 119

Senast publicerad 2017-06-21