Nyheter

Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.


 • Höstlovet

  24 oktober 2014 Här är några av alla de aktiviteter som anordnas runt om i Gnesta kommun under höstlovet måndagen den 27 oktober till fredagen den 31 oktober 2014
 • Trappan skyddas mot vinterslitage.

  23 oktober 2014 Nu är de fina och färgglada trappstegen på Trappgatan nedmonterade för vintern så de inte tar skada av skottning, sand och salt.

  De kommer att sättas tillbaka i vår igen och åter lysa upp tillvaron för oss alla.

 • Upphandling av teknisk kompetens

  23 oktober 2014 Gnesta kommun står inför stora satsningar inom den närmsta framtiden. Det handlar om cirka 130 miljoner kronor avsatta för underhåll och förnyelse av VA-verksamheten, centrumförnyelsen, Storgatan och Frösjö strand. Kommunen kommer därför att upphandla ramavtal för att få tillgång till kompetens inom den tekniska verksamheten för projektledning, planering, projektering, byggande etc. En hel del arbete har redan genomförts, exempelvis inom VA-verksamheten för att öka underhållet och förnyelse av ledningsnät och anläggningar. För att kunna följa gällande lagstiftning har konsulter direktupphandlats för akuta åtgärder i samband med miljötillsyn. Mycket angelägna åtgärder har även utförts för att förbättra arbetsmiljön och driftsäkerheten i vattenverk och avloppsreningsverk. Konsultinsatserna fördelar sig på ett tiotal företag med olika kompetenser. De mest akuta åtgärderna håller på att genomföras och utrymmet för direktupphandling har utnyttjas för detta syfte. Vid den kommande långsiktiga planeringen är det nu angeläget att upphandla ramavtal för framtida arbeten. Dessutom arbetar kommunen också på att utveckla dokumentationen och kvalitetssäkringen i samband med all upphandling. Målet är att på ett effektivt sätt arbeta med de kommande stora utvecklingsprojekten i Gnesta kommun.
 • Gnesta kommun visar öppna data

  22 oktober 2014 Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Gnesta kommun främjar delaktighet, demokrati och tillväxt. Länkad data med nyckeltal från Kolada Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar. Sidan med öppen data som Gnesta nu har publicerat så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. Klicka här för att komma till sidan om öppen data på Gnesta kommuns webbplats.

Evenemang

Fler aktiviteter hittar du i evenemangskalendern och i nämndernas kalender.

Turistinformation

Här kan du få tips om äta, bo, se & göra

Välkommen till Gnesta!

Här kan du ta del av Gnesta kommuns stora utbud av logi, mat, natur, kultur, aktiviteter och sevärdheter.