Nyheter

Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

 • Väl godkänd hantering av sociala medier

  9 december 2016 Gnesta kommuns hantering av sociala medier har granskats av revisionsbyrån PwC. Detta har skett på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen.  Den samlade bedömningen från PwC  är väl godkänd.Frågeställningen har varit: Är kommunens hantering av sociala medier ändamålsenlig?PwC gör en samlad bedömning  att Gnesta kommun i allt väsentligt har en ändamålsenlig hantering av sin närvaro på sociala medier.
  PwC  skriver i sin rapport: 
  • Förvaltningen har fastställt riktlinjer för hanteringen av sociala medier och när de ska användas.
  • Syftet med användningen av sociala medier är i enlighet med den verksamhet som kommunen bedriver
  • Det finns rutiner för att ha kommunens närvaro på sociala medier under uppsikt.
  • Roller och ansvar när det gäller vem som ska hålla uppsikt över kommunens sociala medier är klargjorda.
  • Det finns även interna regler för vem som får uttala sig för kommunens räkning på kommunens sociala medier.
  • Rutiner för hantering av allmänna handlingar som genereras på kommunens sociala medier samt gallringsbeslut för dessa handlingar finns.

  Samtidigt rekommenderar PwC att kommunen upprättar en lista över kommunens konton på sociala medier, vem som är ansvarig för respektive konto samt inloggningsuppgifter till var och ett av kontona. Rekommendation finns även att stärka rutiner för gallring av inlägg. PwC rekommenderar också att kommunen tydliggör i samtliga sociala kanaler där det är tillämpligt att handlingar som inkommer på kommunens sociala medier är att betrakta som allmänna handlingar.
 • Vattenläcka i centrala Gnesta - ny info

  9 december 2016 Fredagen den 9 december kl 13 uppstod en vattenläcka på Västra Storgatan i Gnesta, i höjd med Swedbank.Vattnet är nu avstängt för ett fåtal fastigheter. För övriga fastigheter är trycket och vattnet på väg tillbaka, det kan dock vara missfärgat i början.Grävningsarbete har påbörjats och lagningsarbetet kommer att fortgår till dess att läckan är lagad. En vattentank kommer att ställas vid gaveln på Gnesta Färghus, samt en vid Gnesta Strand. Har du några frågor går det bra att ringa den tekniska kundtjänsten på telefon 0158 - 275 200.
 • Ansökan om Skapande skola

  9 december 2016 Till alla professionella kulturutövare i Gnesta kommun. Nu är ni varmt välkomna att lämna in er intresseanmälan för läsåret 2017-18 i arbetet med Skapande skola.Den ska innehålla en presentation av vad projektet innebär utifrån följande kriterier:
  • Innehåll och syfte
  • Tidplan
  • Årskurser som projektet riktar sig till
  • Antal deltagande elever
  • Materialkostnad
  • Aktörens kostnad
  • Kontaktuppgifter
  Gnesta kommun kommer sedan att bjuda in alla kulturutövare som har skickat in en intresseanmälan till en informationsdag måndagen den 16 januari 2017. Denna dag får kulturaktörerna delge sina tankar bakom Skapande skola-projekten till kulturambassadörsrådet.Kulturambassadörsrådet tar sedan informationen vidare ut till skolorna för att informera respektive klass. Åsikter från klasslärare och elever ligger sedan till grund för den stora ansökan till Kulturrådet. Återkoppling sker till respektive kulturutövare i början av februari om projektet är intressant för eleverna. Här kan du läsa mer om vad som krävs av dig som kulturutövare.länk till annan webbplatsGnesta kommun prioriterar Skapande skola-projekt som har en inkluderande tanke och antingen berör en eller flera av följande punkter:
  • Integration och inkludering
  • Möjlighet för elever och lärare till fortsatt arbete på egen hand med skapande skola-arbetet = långsiktigt lärande
  • Funktionsnedsättningar
  • Möjlighet till elevinflytande på Skapande skola-projektet
  • Svenska kulturarvet och kopplingar till omvärlden
  Vi vill ha din intresseanmälan senast den tisdagen den 10 januari 2017 . Här skickar du in din intresseanmälan.Beslut om vilket Skapande skola-projekt som blir av eller inte sker i maj 2017 när Kulturrådet delger sitt beslut om fördelning av medlen till Skapande skola. Här kan du läsa mer om Skapande skola i Gnesta kommun.Välkommen med din intresseanmälan.
 • Informationsmöte om Laxnelänken 10 december

  8 december 2016 Lördagen den 10 december 2016 kl 10.00 är det ett nytt informations-möte om Laxnelänken. Mötet kommer att hållas i A-salen (biosalongen).Vid mötet kommer vi att redovisa ledningens sträckning och placering av pumpstationer samt informera om projektets tidsplan.Vi kommer även att informera om hur anslutningar till Laxnelänken sker.Information kring fiber kommer även att ske vid detta möte då Skanova som är fiberleverantör kommer att medverka.Välkomna!
 • Pop-up bibliotek i badhuset!

  8 december 2016 Nu finns Gnestas första pop-up bibliotek på Freja Bad & Gym!
  Pop-up biblioteket är ett mobilt mini-bibliotek som besöker olika platser i kommunen.

  Pop-up biblioteket innehåller båda barn- och vuxenböcker och kan lånas av vem som helst. Lånen registreras inte och du behöver inte lånekort.
  När du har läst klart boken lämnar du tillbaka den på pop-up biblioteket eller på Gnesta bibliotek.
  Trevlig läsning önskar Gnesta bibliotek!

 • Nu har årets sista kommun-blad skickats ut!

  7 december 2016 Gnesta kommun skickar ut ett informationsblad 4-5 gånger om året med information om kommunens verksamhet. Informationen riktar sig till alla hushåll i kommunen.Nu har årets sista informationsblad skickats ut till dig. I den kan du bl.a. läsa om hur du kan hyra ut din bostad, om ungdomsmottagningen, kommunens öppettider i juletider, information från tekniska verksamheten, byggandet i kommunen och om kommunens 25-års jubileum.Här kan du läsa bladet i sin helhet!PDFOch vill du veta mer om vad som gäller kring fyrverkerier i kommunen, då ska du läsa mer här!öppnas i nytt fönsterTrevlig läsning!

Evenemang

Fler aktiviteter hittar du i evenemangskalendern och i nämndernas kalender.

Turistinformation

Här kan du få tips om äta, bo, se & göra

Välkommen till Gnestalänk till annan webbplats!

Här kan du ta del av Gnesta kommuns stora utbud av logi, mat, natur, kultur, aktiviteter och sevärdheter.