Nyheter

Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

 • Lärarförbundets ranking presenterats

  2 september 2014 Lärarförbundets ranking för åren 2012-2013 har presenterats, där alla Sveriges 290 kommuner jämförs. Gnesta hamnar på plats 285 jämfört med plats 182 föregående år. Lärarförbundets ranking baseras på 14 kriterier. Exempel på kriterier är andel utbildade lärare och lärartäthet men också elevernas resultat, resurser till skolan och lärarlöner. - Det är beklagligt, men vi ser ett mönster, där Gnestas resultat i rankingen åker berg- och dalbana över tid. Vissa år kan några få elever ge stor påverkan på det totala resultatet, säger Monica Harlin, barn- och utbildningschef i Gnesta kommun. Hon fortsätter: - Redan nu ser vi att resultaten för läsåret 2013-14 ser betydligt bättre ut. Lärarförbundets ranking visar att Gnesta i kriteriet resurser ligger högt, de senaste årens satsning på förskola och grundskola speglar detta. Ett annat kriterium är lönerna för lärarförbundets medlemmar och här ligger Gnesta över genomsnittet i Sörmland. I rankingen kan man också utläsa att samarbetet mellan de fackliga organisationerna och kommunen är konstruktivt och positivt. Dessutom visar rankingen att Gnestas elever får en bra grund i år F-9 för att klara gymnasiet och därmed skaffa sig högskolebehörighet.
 • Gnesta på plats 14 i Sverige i hbtq-kartläggning

  1 september 2014 RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) har undersökt Sveriges kommuner. Det som RFSL har mätt är; hur ser det ut i skolan, hur ser kommunernas verksamheter ut, utbildningsinsatser, utsatthet för hatbrott, attityden till, och hbtq-samhällets infrastruktur. Gnesta hamnar på 14:e plats i Sverige bland de 241 kommuner som svarat på organisationens enkätfrågor.I undersökningen får Gnesta kommun max poäng för sina insatser på området för kompetenshöjande utbildning i hbtq-frågor i kommunen av både kommunanställd personal och kommunens förtroendevalda politiker. Gnesta kommun får också höga poäng för kommunens verksamheter och då handlar det bland annat om att mål och styrdokument signalerar tydligt en normkritisk riktning för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Även skolan får höga poäng för sitt arbete med t e x likabehandlingsplaner.Vill du läsa mer klicka här för att komma till RFSL:s webbplats. http://www.rfsl.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterLäs mer om vårt arbete i kommunen.
 • Hantering av synpunkter på Vängsö flygplats

  1 september 2014 Gnesta kommun har efter det att detaljplanen för Vängsö vunnit laga kraft fått synpunkter på flygverksamheten. Kommunen vill  förtydliga kommunens ståndpunkt kring Stockholm/Gnesta (fd Vängsö) flygplats, redovisa ärendegången, och ge en sammanfattning av fakta i ärendet. Gnesta kommun ser gärna att den verksamhet som finns på flygfältet blir kvar. Kommunen motsätter sig dock en uppgradering av flygplatsen, dvs att kunna ta emot större flygplan och att utöka verksamheten utöver vad som anges i miljöanmälan från år 2000. Det råder full politisk enighet kring detta. Detaljplan En enig miljö- och byggnämnd tog 28 februari 2013 beslut om detaljplan för flygklubbens fastighet. Detaljplanen reglerar enbart vad och hur det får byggas på flygplatsen. Den reglerar inte flygverksamheten, t ex antalet starter. Detaljplanen överklagades ända upp till Mark- och miljööverdomstolen som gav kommunen rätt. Detaljplanen vann därmed laga kraft den 13 januari 2014. Vad händer vid formella klagomål? Den 24 januari 2014 tog kommunens miljöenhet emot det första formella klagomålet gällande störningar från flygverksamheten. När kommunen får in synpunkter gällande störningar så gör kommunen en utredning för att se om det finns skäl att kräva åtgärder på verksamheten som stör. Om utredningen visar att det riskerar att uppstå olägenheter för människors hälsa eller miljö så föreslår kommunen skyddsåtgärder, begränsningar mm som verksamheten ska följa.Förslaget till beslut skickas ut till verksamheten och de som inlämnat synpunkter/klagomål för att ge båda parter möjlighet att yttra sig. Efter att yttranden från dessa båda parter inkommit justeras eventuellt förslaget varpå beslut fattas. Denna process pågår nu för Stockholm/Gnesta flygplats. De som mottagit förslaget till beslut har nu fram till den 5 september 2014 på sig att komma in med yttranden. Beslut fattas sedan i miljö- och byggnämnden den 25 september 2014. Därefter har varje part 3 veckor på sig att överklaga beslutet.Vill du läsa mer om hanteringen och ärendegången, klicka här.
 • Vesslevägen avstängd för biltrafik

  1 september 2014 VA-enheten håller på att lägga ner en dagvattenledning i höjd med Vesslevägen 21 och på grund av detta är Vesslevägen avstängd för biltrafik. Det går att åka in via Hermelinstigen istället och gående kan passera utan problem.Arbetet beräknas vara klart imorgon tisdag, den 2 september 2014.För mer information kan du ringa Kundtjänst på telefon 0158 - 275 200.
 • Filminspelning i Gnesta

  1 september 2014 Just nu spelas filmen "Rosa moln" in i Gnesta kommun. I morgon, den 2 september kommer inspelningen att ske i närheten av Strömmentorget (vid Coop).

  Det man spelar in är en rånscen, vilket innebär att det kommer att förekomma låtsas-gevär, samt rökspecialeffekter.
  Inspelningen görs av Stockholms Dramatiska scenskola och sker mellan ca 11.00 - 16.00. Till rånscenen söker man även statister, så om du är intresserad av att vara med så hör av dig till: Petra Krigström på 073-380 42 82Vi bjuder på en biobiljett!PS: Vill du följa filminspelning, så följ "Rosa moln" på facebook.
 • Gnesta konstrunda firar 15 år

  1 september 2014 Gnesta Konstrunda firar i år 15-årsjubileum och går av stapeln under helgen, lördag–söndag 6:e och 7:e september 2014 . Öppettiderna är 11–17 under lördagen och 11–16 under söndagen.Under konstrundan pågår också en samlingsutställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Art Lab Gnesta, i Bryggeriet på Bryggeriholmen , där ett representativt verk av varje deltagande konstnär visas. Samlingsutställningen öppnar redan onsdag den 3 september och avslutas onsdagen den 10 september , så det finns möjlighet att bekanta sig med utställarna både före och efter konstrundahelgen.Mer information om konstrundan finns här.

  Varmt välkommen!

Evenemang

 • 29 aug 8.00

  Bilder som berättar, Gnesta

  På broräcken och staket, på torg och i parker visas unika foton ur de sörmländska arkiven. Utsnitt u...
 • 2 sep 18.00

  Starta-eget kurs

  I höst erbjuder Gnesta kommun och Nyföretagarcentrum en Starta eget kurs på fem tillfällen. Kursen ä...
 • 2 sep 19.00

  Bio: Into the storm

  När den lilla staden Silverton drabbas av en fruktansvärd storm får vi uppleva katastrofen genom pro...
 • 3 sep 8.00

  Bilder som berättar, Gnesta

  På broräcken och staket, på torg och i parker visas unika foton ur de sörmländska arkiven. Utsnitt u...

Fler aktiviteter hittar du i evenemangskalendern och i nämndernas kalender.

Turistinformation

Här kan du få tips om äta, bo, se & göra

Välkommen till Gnesta!

Här kan du ta del av Gnesta kommuns stora utbud av logi, mat, natur, kultur, aktiviteter och sevärdheter.