Nyheter

Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

 • Vattnet tillbaka på Stationsvägen i Björnlunda

  30 mars 2015 Va-enheten har nu lagat vattenläckan och vattnet är nu tillbaka på Stationsvägen i Björnlunda.Det kan till en början vara missfärgat, men det hjälper oftast att spola i kranarna en stund.Har du några frågor kan du kontakta Lars Edenhofer, VA-chef, på telefon 0158 - 275 182.
 • Dags att söka stipendier

  30 mars 2015 Gnesta kommun erbjuder elever inom grundskolan som är folkbokförda i kommunen möjlighet att söka stipendier.Sista ansökningsdag är 22 april 2015.Följande stiftelser finns att söka stipendier ur:
  • Gnesta kommuns Stipendiestiftelse
  • Stiftelsen för stipendier Frejaskolan 6-9
  Här kan du läsa mer och ladda ner ansökanlänk till annan webbplats 
 • Produktutveckling i tidiga skeden

  30 mars 2015 Välkommen till en minikonferens om produktutveckling. Medverkar gör bland andra Jörgen Furuhjelm, Lean-koordinator för produktutveckling på Saab Aeronautics. Jörgen presenterar sina erfarenheter kring hur produktutveckling drivs, leds och har förbättrats på Saab Aeronautics.MITC initierar projekt där lärare, forskare och studenter på Mälardalens högskola tar sig an utmaningar inom produktutveckling tillsammans med tillverkande företag i regionen. Aktiviteterna kan utformas som projekt och föregås ofta av presentationer, föreläsningar eller inspirationsseminarier. Våra minikonferenser är arenor för inspiration och nätverkande.
   
  Tid: Torsdag den 7 maj, kl 13.00-16.30
  Plats : Studion, Mälardalens högskola, Smedjegatan 37, Eskilstuna
  Konferensen är kostnadsfri Om du har några frågor, kontakta gärna Anders Martinsen här!
  Anmälan gör du här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Sök upp till 20 000 kronor!

  30 mars 2015 Nu är det möjligt att söka upp till 20 000 kronor för att genomföra en aktivitet under våren och sommaren 2015.
   
  Leader Inlandets styrelse har beslutat att, med pengar som återförts i programmet, göra det möjligt att genomföra aktiviteter som syftar till ökat kultur- & turismutbud eller
  aktiviteter för unga. Maximalt kan 20 000 kronor beslutas per aktivitet, och det finns utrymme för 13 aktiviteter med maxbelopp.
  Aktiviteterna ska syfta till att antingen:
  • Stimulera till ungdomsengagemang, det vill säga att grupper om minst fem unga i åldern 13-25 år har idéer, startar och genomför något för unga på landsbygden i leaderområdet.
  • Initiera och genomföra aktiviteter och evenemang som ger ett ökat utbud av kultur- eller turismaktiviteter på landsbygden i leaderområdet.
  Aktiviteterna ska genomföras under våren och sommaren och avslutas senast den 15 augusti, med möjlighet att redovisa till Leader Inlandet för utbetalning av kostnader senast 31 augusti.

  Sista dag för ansökan: 15 maj 2015.

  Obs! Begränsat med pengar i potten, så först till kvarn gäller.
  Välkommen med er ansökan!
  Hämta ansökningsblanketten härPDF


 • Förtydligande om målarväggen

  27 mars 2015 Art Lab Gnestas ansökan om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för målarväggen på bryggeriholmen avslogs under Samhällsbyggnadsnämndens möte den 26 mars 2015. Målarväggen är placerad inpå bryggeribyggnadens fasad och täcker stora delar av den. Byggnaden är q-märkt vilket betyder att den är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. q-märkt är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan vilket var skälet till avslag. Målarväggen är i och med detta inte förenlig med detaljplanen. För att prova ett kulturellt tillfälligt inslag beviljades ändå ett tillfälligt bygglov för över ett år sedan.
  I och med att ansökan om förlängning av bygglov inkom fick grannar i området tillfälle att yttra sig. Flera fastighetsägare och boende har uttryckt sig kritiskt då det upplevts som olägenhet i samband med att väggen spraymålats. Vissa boende i närområdet har inte kunnat vara utomhus de dagar då vinden har legat i deras riktning.
  Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har yttrat sig i ärendet och skriver att verksamheten som bedrivs vid målarväggen ska rätta sig efter kraven i Miljöbalken. Detta med anledning av att lösningsbaserad färg har en negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. Förvaltningen har tillsammans med Art Lab diskuterat möjligheter till alternativ placering av målarväggen.
  Beslutet togs under Samhällsbyggnadsnämndens möte 26 mars 2015. Protokollet justeras på tisdagen den 31 mars 2015.

 • Du som ska ha sophämtning under påskveckorna - tänk på

  26 mars 2015 Att sophämtning kan ske på annan dag än ordinarie hämtningsdag inför påskhelgen 2015. Inkörning kommer att ske för boende på främst landsbygden, som har ordinarie hämtningsdag måndagar, tisdagar eller onsdagar jämna veckor, det vill säga under vecka 14.För att du ska vara säker på att kärlet töms, ställ ut det redan på lördagskvällen, den 28 mars 2015, och låt det stå tills det har blivit tömt. Under vecka 15 sker hämtning på ordinarie hämtningsdag.Har du några frågor kan du kontakta den tekniska kundtjänsten på telefon 0158 - 275 200.

Evenemang

Fler aktiviteter hittar du i evenemangskalendern och i nämndernas kalender.

Turistinformation

Här kan du få tips om äta, bo, se & göra

Välkommen till Gnesta!

Här kan du ta del av Gnesta kommuns stora utbud av logi, mat, natur, kultur, aktiviteter och sevärdheter.