Svartvit illustration av en busshållsplatsskylt mot grön bakgrund.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskolan eller i grund- och gymnasiesärskolan kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts innebär resa med buss eller taxi från hemmet till skolan och tillbaka. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Det innebär att en ny prövning av rätt till skolskjuts görs inför varje nytt läsår.

Vem har rätt till skolskjuts?

Skolskjuts beviljas om avståndet mellan hem och skola är mer än:

  • 3 kilometer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 5 kilometer för elever i årskurs 7-9

Bedömningen av rätt till skolskjuts baseras på avståndet mellan hemmet och den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. För elever som bor i eller nära Gnesta tätort bedöms både Dansutskolan och Frejaskolan vara en skola nära hemmet. För dessa elever görs bedömningen av rätt till skolskjuts till den av dessa skolor som eleven går på. 

En elev som har rätt till skolskjuts till sin närmsta skola har även rätt till skolskjuts om eleven väljer att gå i en annan skola längre bort. Elever som bor nära en skola men har valt att gå i en skola längre bort har inte rätt till skolskjuts.

Elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem, fritidsklubb eller pedagogisk omsorg.

Skola i annan kommun

Elever som går i grundskola eller grundsärskola i annan kommun har som regel inte rätt till skolskjuts. Väljer du som vårdnadshavare att placera ditt barn i en skola utanför den egna kommunen får du som vårdnadshavare själv bekosta busskort och/eller tågbiljett. Detta gäller också när en elev flyttar till Gnesta men väljer att gå kvar i skolan i den gamla hemkommunen.