Translate the website

This website has no function for translation into other languages. As a visitor you can, however, use external services to translate the content, if you want to take part of the information in languages other than Swedish.

Examples of such services are Google Translate from Google. By using a feature like that, your visit will be tracked by an external party, such as Google.

Translate gnesta.se - Google translate Länk till annan webbplats.

Översättning av innehållet på gnesta.se

Den här webbplatsen har inte någon funktion för översättning till andra språk. Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate. Tänk på att om du använder det översättningsverktyget så kan ditt besök spåras av Google, vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till USA eller annat tredje land.

Översätt gnesta.se - Google Translate Länk till annan webbplats.