Tre stycken anställda på en bilverkstad

Arbetsmarknaden i Gnesta

I Gnesta bor 5 364 personer som förvärvsarbetar och av dem pendlar 3 098 till arbeten i andra kommuner, de flesta till Södertälje och Stockholm. (Uppgifter för 2021)

Med pendling avses här att personen är folkbokförd i en kommun och knuten till ett arbetsställe med adress i en annan kommun

Den största arbetsgivaren (procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen) i Gnesta är Gnesta kommun, följt av Stopp matmarknad i Gnesta AB, Rekal Svenska Aktiebolag, VTV transport och Taxi AB, Nytida Solhaga Sverige AB och Gnesta Waldorfskoleförening.

Vill du arbeta hos oss i Gnesta kommun kan du här på webbplatsen läsa mer om oss som arbetsgivare och hitta information om vilka lediga jobb vi annonserar om just nu. Se relaterad info.

Vill du se vilka jobb hos andra arbetsgivare i Gnesta som är utannonserade just ni hittar du dem på arbetsförmedlingens webbplats. Se relaterad info.

Du kan också vända dig direkt till de lokala företagen och höra dig för om de har lediga tjänster. Kontaktuppgifter till företagen hittar du i vårt företagsregister. Se relaterad info.

Tycker du att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden kan du här på webbplatsen läsa mer om hur du kan få stöd och hjälp med olika typer av sysselsättning. Se relaterad info.

Vänd dig till den kommunala vuxenutbildningen om du har behov av en grundläggande eller gymnasial utbildning för att utveckla din kompetens, byta inriktning och/eller skaffa dig behörighet för fortsatta studier eller behöver lära dig svenska. Se relaterad info. Se relaterad info.