Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är den första skolformen och ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan är frivillig och till för barn mellan 1 och 5 år. I Gnesta kommun finns tio kommunala förskolor spridda över hela kommunen samt pedagogisk omsorg. Dessutom finns tre fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.