Förskolor och pedagogisk omsorg

Stora legobitar i glada färger i en hög

Kulturskolan vill tända, bevara och förvalta elevernas gnista för sitt ämne. Eleverna ska växa genom sitt deltagande i vår verksamhet och därmed få en stärkt självkänsla. Ett levande lärande som berikar och berör. 

Här finns information om sommarsammanslagning för de kommunala förskolorna och pedagogisk omsorg.

Höstens första studiedag för förskolorna är den 28/9, det innebär att förskolorna är stängda.

Det finns 11 kommunala och 3 fristående förskolor i Gnesta kommun. På varje förskola finns mellan två och fyra avdelningar. Öppettiden är 6.00-18.00 alternativt 6.30-18.30.

Förskolan är till för barn mellan 1 och 5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga.

Senast publicerad 2018-06-12