Förskolepedagog med två barn som målar utomhus på förskolan Fågeldansen

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är den första skolformen och ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan är frivillig och till för barn mellan 1 och 5 år. I Gnesta kommun finns nio kommunala förskolor spridda över hela kommunen. Dessutom finns tre fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.