Förskolor och pedagogisk omsorg

Stora legobitar i glada färger i en hög

Förskolan är till för barn mellan 1 och 5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga.

Senast publicerad 2018-12-29