En hand som håller i en smartphone

Om e-tjänsten tyck till och påverka

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i vår kommun. I vår e-tjänst Tyck till och påverka kan du framföra dina synpunkter, göra en felanmälan och lämna ett e-förslag.

Du kan välja att lämna dina synpunkter anonymt eller att få återkoppling från oss. Du behöver vara skriven i Gnesta kommun om du ska lämna eller rösta på e-förslag.

Synpunkt, klagomål eller beröm

Här kan du framföra en synpunkt, rikta ett klagomål eller lämna beröm om någon av våra verksamheter.

Enkelt avhjälpt hinder

Här kan du ge förslag på någon enkel åtgärd som med rimlig kostnad kan öka tillgängligheten. Exempel är mindre nivåskillnader, höga trösklar och tunga dörrar.

Vill du göra en felanmälan?

Här kan du anmäla ett fel på gator och vägar, parker och andra allmänna områden som kommunen sköter.

E-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Får ditt e-förslag 50 underskrifter eller mer skickas det vidare till berörd nämnd och hanteras där som ett ärende.