Hälsa och miljö i din vardag

Hälsa och miljö i din vardag

På den här sidan kan du läsa mer om vad ska tänka på i din vardag. Vad gäller till exempel om du vill skaffa djur och vad ska du tänka på när du tvättar bilen eller eldar på tomten?

Eldning

När du ska elda trädgårdsavfall på din tomt i ett detaljplanerat område är det bra att veta att:

 • Trädgårdsavfall är till exempel kvistar och löv.
 • Du får elda från den första oktober till och med den första maj.
 • Ovan gäller så länge det inte strider mot lokala brandföreskrifter eller skapar besvär för människor i närområdet.

Vill du elda när det normalt sett inte är tillåtet måste du kontakta miljöenheten i Gnesta kommun först. Det är förbjudet att elda:

 • Hushållsavfall.
 • Plast.
 • Målat eller tryckimpregnerat virke.
 • Spånskivor eller liknande material.
 • Större mängder papper.

Djurskydd

För att få ha vissa djur krävs det tillstånd. Tillstånd behövs också för att till exempel driva ridskoleverksamhet, turridning samt om du håller, föder upp eller säljer hästar, hundar eller katter. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen, inte kommunen.

Djur inom detaljplanerat område

Du behöver ansöka om tillstånd hos miljöenheten om du planerar att skaffa:

 • Nötkreatur, häst, get, får, svin
 • Pälsdjur eller fjäderfä (fler än 4) som inte är sällskapsdjur
 • Orm

Ansökningsblanketten hittar du under "Relaterad info".

Katt

Några enstaka katter får du ha utan tillstånd. Som kattägare har du enligt lagen om tillsyn av hundar och katter skyldighet att visa hänsyn och ta ansvar för ditt djur. Du ska se till så att den inte orsakar skada eller olägenhet för andra i din omgivning. Det är polisen som har tillsyn enligt "lagen om tillsyn av hundar och katter".

Rättspraxis innebär att katter får vistas ute och där röra sig fritt. Det innebär att en katt som går över en grannes tomt juridiskt sett är tillåtet.

Hund

Du behöver inget tillstånd för att ha några enstaka hundar. Hundar får inte springa lösa på ett okontrollerat sätt. Det gäller även när inget koppeltvång gäller. I Gnesta kommun är det alltid koppeltvång för hundar:

 • I parker och elljusspår. 
 • På lekplatser.
 • På allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår.
 • På skolgårdar.
 • På idrotts- och campingplatser.
 • På allmänna badplatser mellan 15 maj och 15 september.

Biltvätt

För att minska utsläpp av kemikalier, oljor och tungmetaller rekommenderar vi att du tvättar din bil i en bilvårdsanläggning. Om du ändå väljer att tvätta din bil hemma bör du undvika att stå på asfalt och hålla dig på avstånd från dagvattenbrunnar och öppet vatten.

Skadedjur

Skadedjur är oönskade djur som kan innebära:

 • Skada på egendom.
 • Obehag. 
 • Sjukdomsrisker.

Kommunens mark

Upptäcker du skadedjur, till exempel råttor, myror, getingar eller andra insekter som ställer till med skada på kommunens mark ska du göra en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan. Se relaterad info.

Din egen mark

Upptäcker du skadedjur, så som råttor, myror, getingar och andra insekter som ställer till med skada, på din egen mark ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller Anticimex.

Senast publicerad 2018-11-09