Frigående höns på bondgård

Hälsa och miljö i din vardag

Alla har ett ansvar att följa de lagkrav och lokala föreskrifter som finns. Detta gäller såväl för privatpersoner som för företagare och för fastighetsägare som hyr ut bostäder.

På den här sidan kan du hitta information om vad som gäller om du vill skaffa djur eller upptäcker skadedjur. Det finns också information om vad du ska tänka på om du vill elda hemma eller om du ska tvätta din bil.

Du kan också hitta information om hur du får en bra boendemiljö men också vad som kan påverka din boendemiljö negativt och vad du ska göra om du upplever problem.