Vägledning och service

Du kan ta del av kommunens information och service på flera olika sätt. Genom våra e-tjänster på webbplatsen kan du göra ärenden när det passar dig.

Du kommer i kontakt med oss genom att ringa, skicka e-post eller genom att besöka servicecenter. Vi välkomnar alla synpunkter, förslag, klagomål och beröm. Med din hjälp kan vi förbättra våra verksamheter.

På kommunens servicecenter kan du få hjälp med många olika saker. Här kan du bland annat låna dator och skriva ut dokument, du kan boka tid för budget- och skuldrådgivning och få hjälp med konsumentvägledning.

Genom kommunens e-tjänster kan du göra ärenden digitalt dygnet runt när det passar dig.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.