Ryggen på en liten flicka som håller sin pappa och mamma i varsin hand

Barn, ungdom och familj

Socialtjänsten ansvarar för att hjälpa barn, ungdomar och föräldrar som har olika problem. Socialtjänsten arbetar med att utreda barn och ungas behov samt beviljar insatser i som t.ex. familjestöd, stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem.

Socialtjänsten har även öppna mottagningar du kan kontakta. Det är till exempel råd- och stödmottagningen, ungdomsmottagningen och familjerådgivningen. Du kan självklart även kontakta din skolkurator eller BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

Socialtjänsten arbetar även med familjerättsfrågor. Det är till exempel faderskaps/föräldraskapsutredning, samarbetssamtal, vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Socialtjänsten utreder även medgivande vid adoptioner.

Socialtjänsten ansvarar för ungdomar som döms för brott. Det kan till exempel vara ungdomstjänst, ungdomsvård och medling. Socialtjänsten ansvar även för stöd till de som blivit utsatta för brott.

Till barn- och familjegruppen kan föräldrar, barn och ungdomar vända sig för att ansöka om insatser vid sociala problem. Barns uppväxtvillkor kan vara väldigt olika, liksom behovet av stöd och hjälp. Socialtjänsten arbetar i stöd- och utredningsteam vars uppdrag är att utreda behov av eventuell insats. Beslut om insatser grundas på en utredning som utgår från vad som är bäst för barnet.

Socialtjänsten utreder uppdragstagare såsom kontaktpersoner, kontaktfamilj, jourhem och familjehem. Är du intresserad av uppdrag, skicka en förfrågan. Se Kontakt.

Vårt arbete styrs av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).