Stöd till barn och ungdomar

Här hittar du information om stöd och hjälp som erbjuds till barn och ungdomar.

Alla kan behöva någon att prata med ibland och få hjälp med det som känns svårt. Det finns många olika organsiationer som hjälper och arbetar med barn och ungdomar. Stödet finns både i Gnesta kommun och via rikstäckande organisationer.

Längst ner på den här sidan hittar du länkar till en massa användbara webbplatser, Se relaterad info.

Vid akut hjälp!

På vår webbsida Akut hjälp hittar du telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Vilket stöd kan du få av kommunen?

Socialtjänsten arbetar för att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver. Gnesta kommun erbjuder olika typer av insatser och stöd beroende på behov. Stödet ges utifrån varje individ och i nära samarbete med hemmet.

Gnestas ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen håller till på Vårdcentralen Gnesta och där arbetar barmmorskor och kurator. De finns till för dig som exempelvis behöver någon att prata med, har funderingar kring din sexualitet, vill testa dig för könssjukdomar, få preventivmedel eller liknande.

Barn- och elevhälsan i Gnesta

Elevhälsoteamet består av skolsköterskor, skolläkare, psykolog, kuratorer, specialpedagoger och talpedagog som finns till för dig som behöver ett extra stöd i skolan.

Unga som döms för brott

Socialtjänsten erbjuder medling mellan brottsoffer och gärningsperson. Vi genomför även ungdomsvård och ungdomstjänst på uppdrag av Svensk domstol. Läs mer på vår webbsida Unga som döms för brott

Tips på bra webbsidor

BUP, Barn och ungdomspsykiatrin i Nyköping

Till BUP i Nyköping kan du ringa för att rådfråga om exempelvis depression, ångest, ätstörningar samt självskadebeteende bland annat. På BUP arbetar psykologer, kuratorer, familjebehandlare, läkare  och sjuksköterskor.

Koll på soc

Information om socialtjänsten, soc för barn och unga, hittar du på webbsidan Koll på soc. Webbplatsen har tagits fram av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen tillsammans med barn och unga.

Bris Ungdom

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med.

Hedersförtryck – om hedersrelaterat våld och förtryck

Webbplatsen har information för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Här kan du läsa mera om barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, HBTQ och heder samt hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning.

UMO – ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Här kan du få svar på frågor om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.  

Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer och arbetar för att lyssna, stötta och peppa unga tjejer mellan 12-25 år. Detta sker genom enskilda stödsamtal via olika chattforum. Tjejzonen erbjuder också samtal med ”storasystrar” via Skype, chatt eller möten ”live”.

Killfrågor

På webbplatsen Killfrågor kan du som är kille hitta någon att prata med. Här kan du chatta helt anonymt med någon som lyssnar, stöttar och peppar.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ett antirasistiskt förbund som arbetar för hbtq-personers rättigheter. Målet är att alla som är hbtq-ungdomar ska kunna leva och uttrycka sig som de själva vill.

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

På webbplatsen Jag vill veta kan du som är under 18 år läsa om dina rättigheter vid brott. Exempelvis vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

1177 – Vårdguiden

Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. De erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster.