Anmäl oro för barn eller vuxen

Har du som privatperson en oro att ett barn far illa eller riskerar att fara illa bör du kontakta socialtjänsten. Du kan även göra en orosanmälan för en vuxen person.

Anmäl oro för barn

Alla som arbetar med barn är enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, skyldiga att anmäla. Socialtjänsten har ansvar för att barn får sina behov tillgodosedda. Om du behöver rådfråga kring din oro, kan du kontakta socialtjänsten innan du gör en anmälan.

Vill du som privatperson göra en orosanmälan för ett barn, finns möjligheten att göra det anonymt. Vid en orosanmälan har alltid vårdnadshavare och barn rätt att ta del av anmälan som har gjorts.

Under Relaterad info finns länk till Socialstyrelsens hemsida där du kan läsa mer om socialtjänstens arbete med barn och unga.

Under Relaterad info finns mer att läsa i Socialstyrelsens publikation Anmäla oro för barn.  

Anmäl oro för vuxen

Är du orolig för en person som har eller riskerar att få ett beroende eller missbruk, av exempelvis alkohol, droger eller spelande, så kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du har rätt att vara anonym.

Så anmäler du oro för barn eller vuxen

Under Relaterad info finns blanketten Anmälan till socialtjänsten. Du kan även kontakta socialtjänsten via telefon och rådfråga kring din oro samt få hjälp med att göra en orosanmälan. 

Klicka på bilden för att starta filmen.

Senast publicerad 2019-04-26