Anmäl oro för barn eller vuxen

Har du som privatperson en oro att ett barn far illa eller riskerar att fara illa bör du kontakta socialtjänsten. Du kan även göra en orosanmälan för en vuxen person.

Anmäl oro för barn

Alla som arbetar med barn är enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, skyldiga att anmäla. Socialtjänsten har ansvar för att barn får sina behov tillgodosedda. Om du behöver rådfråga kring din oro, kan du kontakta socialtjänsten innan du gör en anmälan.

Vill du som privatperson göra en orosanmälan för ett barn, finns möjligheten att göra det anonymt. Vid en orosanmälan har alltid vårdnadshavare och barn rätt att ta del av anmälan som har gjorts.

Anmäl oro för vuxen

Är du orolig för en person som har eller riskerar att få ett beroende eller missbruk, av exempelvis alkohol, droger eller spelande, så kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du har rätt att vara anonym.

Så anmäler du oro för barn eller vuxen

  • Du kan göra en orosanmälan via blanketten Anmälan oro till Socialtjänsten. Du hittar den under Relaterad info .

  • Du kan göra en orosanmälan via telefon. På vardagar mellan 8.00 och 17.00 kan du ringa kommunens Servicecenter som kopplar dig till socialtjänsten.

  • Kvällar, helger och helgdagar kan du göra en orosanmälan genom att ringa SOS Alarm på 112 och be att få bli kopplad till socialjouren.
Till dig som är anmälningsskyldig, här kan du se en film från Socialstyrelsen

Klicka på bilden för att starta filmen.