Anmäl oro för barn eller vuxen

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Du kan även göra en orosanmälan för en vuxen person.

En orosanmälan kan göras skriftligt eller muntligt. I första hand ser vi gärna att du använder vår e-tjänst, men vill du hellre ringa går det bra att kontakta socialtjänsten direkttelefon: 0158-275 950 eller via kommunens servicecenter, se kontakt.

Det är bra om orosanmälan innehåller en så tydlig och konkret beskrivning som möjligt av din oro. Det kan handla om att du beskriver en händelse, situation eller ett beteende. Vi vill även veta när du observerade detta och hur länge du har känt oro. En anmälan ska också innehålla så många personuppgifter som möjligt så att vi kan identifiera barnet, till exempel namn och/eller adress.

Du som är privatperson

Vill du som privatperson göra en orosanmälan för ett barn, finns möjligheten att göra det anonymt. Är du osäker på hur allvarlig din oro är kan du kontakta socialtjänsten och rådfråga innan du gör en anmälan.

Vid en orosanmälan har alltid vårdnadshavare och barn rätt att ta del av anmälan som har gjorts.

Är du orolig för en vuxen person som har eller riskerar att få ett beroende eller missbruk, av exempelvis alkohol, droger eller spelande, så kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du har rätt att vara anonym.

Du som jobbar med barn och unga

Du som jobbar med barn och unga är, enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker eller får kännedom om att ett barn eller en ungdom under 18 år far illa.

Anmälningsplikten gäller alla verksamheter som jobbar med barn och ungdomar, till exempel sjukvården, förskola och skola. Du som är anmälningsskyldig kan inte vara anonym. Observera att du som är anmälningsskyldig bör göra en skriftlig anmälan.

Hur gör jag en anmälan?

  • Via vår e-tjänst orosanmälan/ansökan barn och vuxna.
  • Via telefon till socialtjänstens mottagning. Telefon: 0158-275 950.
    Vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-16.00
  • Via telefon till kommunens servicecenter som kopplar
    dig till socialtjänsten. Telefon: 0158-275 000.
    Vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-16.00.
  • Kvällar, helger och helgdagar kan du göra en orosanmälan genom att ringa SOS Alarm på 112 och be att få bli kopplad till socialjouren.

Vad händer när jag gjort en anmälan?

Som privatperson har du inte möjlighet att få information om den bedömning vi gör eller få återkoppling på hur vi hanterar anmälan, med anledning av sekretess. Om du fortfarande känner oro efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan