Barn & utbildning


I Gnesta ska alla barn och ungdomar få god omsorg och utbildning i våra förskolor och skolor. Kulturskolan och fritidsgården Chill ger våra barn och ungdomar ytterligare möjlighet till utveckling.
På Utbildningscentrum finns möjlighet till studier för vuxna.
Här kan du läsa mer om vuxenutbildning.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomål

Här kan du läsa mer om klagomålshantering

Senast publicerad 2016-12-02