Barn och utbildning

I Gnesta ska alla barn och unga få en god utbildning i våra förskolor och skolor. För dig som är vuxen ges möjlighet till utveckling genom vuxenutbildning. 

Nyheter

 • 2019-06-19
  Enkätresultaten för förskolan och skolan
  Varje år genomför vi en enkätundersökning bland vårdnadshavare till samtliga barn i förskolan samt till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8. Nu är resultaten för årets elev- och vårdnadshavarenkät här.
 • 2019-05-24
  Ännu mer skapande skola!
  Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelade 175 miljoner kronor till förskolor och grundskolor för nästa läsår. Gnesta kommun har beviljats ett bidrag på 435 000 kr.
 • 2019-05-14
  Förskolans dag 2019
  Den 16 maj är det Förskolans dag. Förskolorna i Gnesta kommun firar dagen på Strömmentorget i Gnesta.
 • 2019-04-29
  Ny ledning med stora visioner för Frejaskolan
  Frejaskolans nya ledning består av rektor Peter Forsberg och två biträdande rektorer, Annika Nelander och Patrik Göransson. Sedan i tisdags den 23 april har de arbetat tillsammans på skolan.
 • 2019-04-25
  Kampen för ett drogfritt samhälle
  Skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar i Gnesta kommun för att främja hälsa och förebygga riskbeteenden hos kommunens ungdomar. Nu har en skrift tagits fram till alla vårdnadshavare i Gnesta kommun.

Senast publicerad 2019-07-05