Barnhand som skriver i ett anteckningsblock

Barn och utbildning

I Gnesta ska alla barn och unga få en god utbildning i våra förskolor och skolor. För dig som är vuxen ges möjlighet till utveckling genom vuxenutbildning. 

Med anledning av coronapandemin påverkas kommunens verksamheter på olika sätt. För mer information, frågor och svar, se relaterad information.

Nyheter


  • Nya rutiner för information om konstaterad smitta i förskolan och skolan


    Smittskyddet vid Region Sörmland har uppdaterat sina rutiner vid konstaterad smitta i förskolan och skolan. Rutinerna innebär att rektor får ett större ansvar för att smittspåra och informera berörda när det gäller just risk för smittspridning inom förskolan och skolan, något som tidigare skötts av Region Sörmland Smittskydd.

  • Gnestas placering i Lärarförbundets rankning


    I Lärarförbundets rankning ”Sveriges bästa skolkommun 2020”, som presenterades den 10 november 2020, jämförs Sveriges kommuner utifrån statistik och kostnader.

  • Ny termin - fortsatta anpassningar


    De senaste dagarna har verksamheten vid våra förskolor och skolor samt kulturskolan och fritidsgården dragit igång ordentligt. Precis som under våren kommer våra verksamheter bedrivas med vissa förändringar och anpassningar under hösten, på grund av coronapandemin. Generellt gäller att tvätta händerna noga under dagen och att försöka hålla avstånd till andra.