Barn och utbildning

I Gnesta ska alla barn och unga få en god utbildning i våra förskolor och skolor. För dig som är vuxen ges möjlighet till utveckling genom vuxenutbildning. 

Nyheter

 • 2019-08-29
  Kompetensväxling inom skolan
  I våra skolor planeras just nu en större kompetensväxling. Det betyder att vi påbörjar ett arbete med att öka andelen legitimerade lärare i grundskolan, som under en längre tid legat på en lägre nivå än rikssnittet.
 • 2019-08-11
  Förvaltningschef för barn och utbildning slutar
  Förvaltningschef Christina Thunberg, barn- och utbildning har valt att sluta sin anställning av personliga skäl. Anne Hedlund är tillförordnad förvaltningschef.
 • 2019-06-19
  Enkätresultaten för förskolan och skolan
  Varje år genomför vi en enkätundersökning bland vårdnadshavare till samtliga barn i förskolan samt till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8. Nu är resultaten för årets elev- och vårdnadshavarenkät här.
 • 2019-05-24
  Ännu mer skapande skola!
  Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelade 175 miljoner kronor till förskolor och grundskolor för nästa läsår. Gnesta kommun har beviljats ett bidrag på 435 000 kr.
 • 2019-04-25
  Kampen för ett drogfritt samhälle
  Skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar i Gnesta kommun för att främja hälsa och förebygga riskbeteenden hos kommunens ungdomar. Nu har en skrift tagits fram till alla vårdnadshavare i Gnesta kommun.

Senast publicerad 2019-08-23