Barnhand som skriver i ett anteckningsblock

Barn och utbildning

I Gnesta ska alla barn och unga få en god utbildning i våra förskolor och skolor. För dig som är vuxen ges möjlighet till utveckling genom vuxenutbildning. 

Med anledning av coronapandemin påverkas kommunens verksamheter på olika sätt. För mer information, frågor och svar, se relaterad information.

Nyheter


 • Eva Lönnelid ny barn- och utbildningschef


  Eva Lönnelid anställs som ny barn- och utbildningschef i Gnesta kommun. Hon börjar sin nya tjänst 1 november 2021.

 • Mer kultur till skolorna


  För trettonde året i rad fördelar Kulturrådet pengar till landets skolor. Gnesta kommun beviljats ett bidrag på 585 225 kr till Skapande skola för läsåret 2021/22.

 • Undervisning på distans


  I januari införde högstadiet på Frejaskolan distansundervisning för att minska smittspridningen. För att ta reda på hur det har påverkat eleverna har vi träffat Johanna Jämtvall, skolkurator på Frejaskolan.

 • Rättvist med rätt avgift i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg


  Barn- och utbildningsförvaltningen har kontrollerat de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem lämnade år 2019. Genom avgiftskontrollen kan felaktiga avgifter rättas till.

 • Besked om placering i förskoleklass i kommunens grundskolor


  Nu är placeringarna i förskoleklass för läsåret 2021/2022 klara. Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass i höst, och ansökt om plats i våra kommunala grundskolor, kan nu se sitt besked om i vilken skola barnet ska börja.