Barnhand som skriver

Barn och utbildning

I Gnesta ska alla barn och unga få en god utbildning i våra förskolor och skolor. För dig som är vuxen ges möjlighet till utveckling genom vuxenutbildning. 

Med anledning av coronapandemin påverkas kommunens verksamheter på olika sätt. Läs mer här:

Nyheter

 • 2020-06-24

  Ändrad tidplan för antagning till gymnasieskolor i Stockholmsområdet


  Tidplanen för gymnasieantagningen har ändrats av kommunförbundet Stortsthlm. Förändringen berör dig som ansökt till gymnasium i samtliga Stockholmskommuner.
 • 2020-05-28

  Förskolan Vattentornet flyttar till Frustuna


  En enig barn- och utbildningsnämnd har beslutat att förskolan Vattentornets verksamhet flyttar till Frustuna förskola. Flytten blir möjlig till hösten, då delar av Frustunagården just nu renoveras för att möjliggöra utökad förskoleverksamhet i moderna lärmiljöer.
 • 2020-04-23

  Rättvist med rätt avgift i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg


  Barn- och utbildningsförvaltningen har kontrollerat de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem lämnade år 2018. Genom avgiftskontrollen kan felaktiga avgifter rättas till.
 • 2020-04-17

  Fritidsgården flyttar ut sin verksamhet


  Fritidsgården Chill kommer under några dagar framöver erbjuda olika utomhusaktiviteter i Thuleparken. Även föräldrar som är nyfikna på verksamheten eller har ett behov av att prata är varmt välkomna.

 • 2020-03-05

  Ny lärplattform för förskolan


  Nu introducerar vi lärplattformen Infomentor förskola, för att underlätta kommunikation och samverkan mellan vårdnadshavare och personal i förskolan. Lärplattformen underlättar även personalens pedagogiska dokumentation.