Entrén till kommunhuset

Förvaltningar

Det är medarbetarna på Gnesta kommuns fyra förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.

På förvaltningarna jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.

Gnesta kommun har cirka 850 anställda fördelade på fyra förvaltningar.