Förvaltningens organisation

Kommunens verksamheter är organiserade i fyra olika förvaltningar. Detta organisationsschema ger en överblick av organisationen. Fördjupad information hittar du på förvaltningarnas informationssidor i navigeringen.