Skiss över förvaltningens organisation. Hela förvaltningen leds av kommunchefen. I Gnesta kommun finns fyra förvaltningar. Det är Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Förvaltningens organisation

Kommunens verksamheter är organiserade i fyra olika förvaltningar. Detta organisationsschema ger en överblick av organisationen. Fördjupad information hittar du på förvaltningarnas informationssidor i navigeringen.