Fysisk planering och byggande

Hur det byggs i våra tätorter och på landsbygden och hur kommunens mark och vatten används, är frågor som berör alla människor. Plan- och bygglagen reglerar hur dessa frågor ska hanteras i kommun.

Kontaktpersoner på plan- och bygglänk till annan webbplats

Aktuella planer för bostadsbyggande med mera

Nedan finns uppgifter om framtida och pågående detaljplaner, planprogram och områden som är under byggande eller där tomter/lägenheter är under försäljning

Skriv tabellbeskrivning här

AKTUELLT INOM GNESTA TÄTORT

Framnäsvägen

Planarbete pågår för cirka 26 villatomter i Framnäsvägens förlängning. Planarbetet beräknas vara klart hösten 2016. Tomterna kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Här kan du läsa mer om Framsävägens förlängninglänk till annan webbplats

Vackerby Hage, etapp 2

Området ligger 1,5  från centrum i lantlig miljö. Skanska Bo Klok har byggt ytterligare en etapp med bostäder intill den tidigare "Bo Klok"-bebyggelsen. I området finns det 12 tomter kvar att bebygga.
 
Antal bostäder: 12 friliggande villor
Byggstart: Pågår

Läs mer på sidan om Vackerby Hagelänk till annan webbplats

Frösjö strand

Ett område vid Frösjön är planerat för blandad bebyggelse, radhus och lägenheter i flerbostadshus. Området ligger 500 meter från centrum med regionaltåg, pendeltåg och bussar. 

Byggherre: Gnestahemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, EREIMlänk till annan webbplats, Nokon
Antal bostäder: cirka 140, hyresrätter, radhus och lägenheter
Etappvis utbyggnad
Byggstart: Gnestahem har färdigställt bygget av 42 hyresrätter
EIREM har påbörjat bygge av radhus
Nokon planerad byggstart 2016/2017
Planerad inflyttning: Pågår

Planen har vunnit laga kraft, läs mer här 

AKTUELLT UTANFÖR GNESTA TÄTORT

Laxne

Spårbacken

Sjönära småhusomter i nära anslutning till Laxne tätort med utsikt över sjön Klämmingen.
 
Antal tomter: 25
Byggstart: försäljning pågår

Länk till antagna planhandlingar
PDF

Laxnestugan

I Laxne med utsikt över sjön Klemmingen finns 7 småhustomter för friliggande bostadshus i ett plan.

Byggherre: Försäljning via privat markägare
Antal tomter: Bygstart: ingen uppgift

Länk till antagna planhandlingar PDF

Stjärnhov

Nysätter

Område med sjöutsikt över Malsnaren i nära anslutning till samhället Stjärnhov. Sjönära småhustomter för enplanshus och hus i suterräng.
 
Byggherre: Försäljning via privat markägare
Antal tomter: 60
Byggstart: utbyggnad pågår

Länk till antagna planhandlingarPDF

Björnlunda

Aspliden

Område för 6 större småhustomter på 1300 - 1500 kvadratmeter. Området ligger i lantlig miljö, fågelvägen är det ca 0,5 km till Björnlunda centrum.

Byggherre:
försäljning via kommunens tomtkööppnas i nytt fönster
Antal tomter: 6
Länk till antagna planhandlingarPDF
Informationsblad om tomternaPDF

LANDSBYGDEN

Vängsö Backe

I Vängsö finns en detaljplan som medger möjlighet att bygga 16 stycken friliggande enfamiljshus på rymliga tomter.

Byggherre: Försäljning via privat markägare
Länk till antagna planhandlingarPDF

PLANPROGRAM

Österkärv

Ett naturskönt område cirka 1,5 kilometer från centrum med regionaltåg, pendeltåg och bussar.  Området kommer att innehålla blandad bebyggelse med lägre flerbostadshus, och radhus.
 
Byggherre: Boklok
Antal bostäder: 60
Byggstart: 2017

Planarbete Påbörjat

Norra Gnesta tätort

Planprogrammet antogs i fullmäktige 31 mars 2014. Programmet redovisar bland annat  tänkta utbyggnadsområden, vägdragningar med mera för området norr om järnvägen i Gnesta tätort. På sikt kan området innehålla cirka 250 nya bostäder.

En länk till den antagna planhandligen hittar du här

Senast publicerad 2018-05-09