Illustrativ bild av en dataljplan

Detaljplaner

En viktig del i arbetet med att utveckla och bygga ut vårt samhälle är detaljplanering Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.
Nedan hittad du information om våra aktuella planarbeten.

Senast publicerad 2019-09-25