2024-02-14
Plankarta

Ansökan om planbesked

Du som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens samhällsbyggnadsnämnd.

Lämpligheten och möjligheten för förslaget prövas då i ett första steg och nämnden ger dig besked inom fyra månader om de godkänner att ett planarbete får starta. Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, enligt kommunens plan- och byggtaxa.

Du kan ansöka om planbesked via vår e-tjänst. Se relaterad information.