Stöd och omsorg

Gnesta kommun ger stöd och omsorg till människor i alla åldrar och som av olika anledningar är i behov av extra hjälp för att klara av vardagen.

Stödet kan vara kortvarigt eller långvarigt och rikta sig till dig, din familj, dina anhöriga eller någon du känner oro för. Det kan exempelvis handla om ett ekonomiskt eller socialt stöd, familjerättsfrågor, rådgivning, vård och omsorg till äldre eller hjälp till dig som är funktionsnedsatt. Det kan också handla om stöd till dig som är ny i Sverige.

Nyheter

 • 2019-02-26
  Socialberedskap och socialjour i Gnesta
  För den som behöver få akut stöd och skydd finns socialberedskap och socialjour i Gnesta. Dit kan man som invånare vända sig med akuta frågor om exempelvis barn som far illa, våld i nära relationer, skyddsåtgärder och akut behov av ekonomiskt stöd.
 • 2019-02-01
  Våld i ungas partnerrelationer uppmärksammas
  Blir du lätt svartsjuk? Vill du alltid hålla koll på din partner? Eller är du rädd för den du är tillsammans med, känner du dig kontrollerad och bevakad? Du som är våldsutsatt eller utövar våld har rätt till stöd och hjälp.
 • 2019-01-03
  Telefonbedrägerier mot äldre ökar
  Nya tillvägagångssätt för att lura av människor pengar över telefon har bidragit till att bedrägerierna ökat enormt det senaste året och nu uppmanar Polisen till extra försiktighet. Målgruppen seniorer är extra utsatta – sju av tio drabbade är 70 år eller äldre.
 • 2018-12-28
  Vuxenutbildning och arbetsmarknad till Socialförvaltningen
  Efter beslut i Kommunfullmäktige står det klart att kommunens enhet för Vuxenutbildning och Arbetsmarknad flyttas över till Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg den 1 januari 2019. Där sker även namnbyte samt organisationsanpassning efter sammanslagningen.
 • 2018-12-27
  Namnbyte för nämnd och förvaltning
  Efter beslut i både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige står det klart att både Vuxen- och omsorgsnämnden samt Vuxen- och omsorgsförvaltningen kommer att byta namn efter årsskiftet.

Senast publicerad 2019-01-01