2024-03-08

Samarbete om förebyggande arbete

Idag den 8 mars påbörjas ett nytt samarbete mellan Gnestahem och socialförvaltningen i Gnesta kommun, ett samarbete för ett gemensamt grepp mot våld i nära relationer.

Målet är att förebygga våld i hemmet genom en kombination av direkt stöd och långsiktiga utbildningsprogram.

Ingen ska behöva leva under hot om våld i sitt eget hem. Det är ett grundläggande mänskligt rätt att känna sig trygg. Det här samarbetet med Socialförvaltningen i Gnesta kommun representerar vår gemensamma vilja att inte bara reagera på våld, utan att proaktivt arbeta för att förebygga det säger Catherina Fored, VD för Gnestahem.

Genom initiativet kommer du som invånare få tillgång till resurser och stöd för att identifiera och hantera olika situationer av våld. Dessutom kommer du få möjlighet att dela i utbildningar för öka medvetenheten och förståelsen för våldets konsekvenser, och hur du kan agera stödjande för de som är drabbade.

Detta är ett steg framåt i vår strävan att skapa en kultur där våld i alla dess former är oacceptabelt. Vi är övertygade om att detta samarbete kommer att bidra till varaktiga förändringar och en tryggare framtid för alla säger Lena Karlsson Leksell förvaltningschef på socialförvaltningen i Gnesta kommun.

Ett arbete för ett samhälle fritt från våld

Det här samarbetet är ett viktigt led i arbetet mot ett samhälle fritt från våld. Genom gemensamma insatser och engagemang är målet att skapa varaktig förändring och erbjuda hopp och stöd till de som behöver det mest. Genom att arbeta tillsammans hoppas Gnestahem och socialförvaltningen i Gnesta kommun att detta initiativ kommer att bidra till att skapa en mer inkluderande och trygg boendemiljö.

Hjälp och stöd till dig lever med våld i en nära relation

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan se olika ut och kan förekomma i alla slags relationer.

Läs mer om vilken hjälp och vilket stöd du kan få från kommunen.