Digital anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Anslag/bevis barn- och utbildningsnämnden
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  Nedladdningsbart protokollProtokoll barn- och utbildningsnämnden 2019-06-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 2. Anslag/bevis kommunfullmäktige
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer49-63
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareJenny Johansson
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2019-06-17 2.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 3. Anslag/Bevis kommunfullmäktige
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer44 - 48
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareJenny Johansson
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2019-06-17 1.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 4. Anslag/Bevis sociala utskottet
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer69-95
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareChristoffer Appelgren
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 5. Anslag/Bevis socialnämnden
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer36-40
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareMarie Solter
  Nedladdningsbart protokollProtokoll socialnämnden 2019-06-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet har justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 6. Anslag/Bevis samhällsbyggnadsnämnden
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Paragrafer49-58
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareMarie Solter
  Nedladdningsbart protokollProtokoll samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

 7. Kungörelse kommunfullmäktiges sammanträde
  • Kungörelse
  Information
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  Ansvarig för kungörelsenJenny Johansson
  DokumentKallelse kommunfullmäktige 2019-06-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Anslag till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019.

 8. Anslag/bevis kommunstyrelsen
  • Justerat protokoll
  Information
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer54-79
  Förvaringsplats för protokolletGnesta kommun, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta
  SekreterareJenny Johansson
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunstyrelsen 2019-06-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Överförmyndarkontorets mottagningstider

Överförmyndarkontoret är bemannat varje vardag men tar enbart emot bokade besök.

Besöksadress: Sveavägen 1, Flen

Telefonnummer: 0157-43 00 70, alternativt 0157-43 00 00 (växel)

Telefontid: måndag-torsdag 10:00-12:00

E-post: overformyndaren@flen.se

Senast publicerad 2019-01-16