Rullstolsburen man med en ung kvinna som går bredvid

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Stödet kan exempelvis ske i det egna hemmet eller i en särskild bostad där det finns personal på plats dygnet runt. Det kan även röra sig om att få personlig assistans eller stöd som behövs för att kunna ta del av en meningsfull fritid, så som exempelvis ledsagning till olika fritidsaktiviteter.

En handläggare bedömer vilket behov av stöd och omsorg du behöver. Stödet och tjänsterna kallas insatser. Insatserna är anpassade efter dina egna förutsättningar och behov.

Det finns lagar som handlar om stöd och insatser. Två viktiga lagar är Lagen om Särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Socialstyrelsen har ansvar för att följa upp så att kommunen följer lagarna. Socialnämnden har det politiska ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Gnesta kommun.

Hur ansöker jag om stöd?

Kontakta en handläggare som ger dig information och vägledning om hur du gör en ansökan. När du har gjort en ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar ett beslut utifrån lagar och dina särskilda behov och meddelar dig beslutet. Mer information om hur du går tillväga hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd och omsorg. Se relaterad info.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är oftast kostnadsfria. Du betalar själv för hyran av lägenhet, mat, aktiviteter med mera. För insatser enligt SoL betalas avgift enligt kommunens taxa.

Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar inom socialförvaltningen lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Det innebär att den information du delger oss inte kommer att föras vidare.