Rullstolsburen man med en ung kvinna som går bredvid

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Stödet kan exempelvis ske i det egna hemmet eller i en särskild bostad där det finns personal på plats dygnet runt. Det kan även röra sig om att få personlig assistans eller stöd som behövs för att kunna ta del av en meningsfull fritid, så som exempelvis ledsagning till olika fritidsaktiviteter.

I Gnesta kommun jobbar vi utifrån två lagar som ger dig rätt till stöd och service om du har en funktionsnedsättning. Det är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hur ansöker jag om stöd?

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är oftast kostnadsfria. Du betalar själv för hyran av lägenhet, mat, aktiviteter med mera. För insatser enligt SoL betalas avgift enligt kommunens taxa.

Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar inom socialförvaltningen lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Det innebär att den information du delger oss inte kommer att föras vidare.