Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

SOS Alarm - 112

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd ringer du 112. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Socialjour

Den länsgemensamma socialjouren är anträffbar kvällar och helger när övriga delar av socialförvaltningen inte är tillgängliga. Du når oss genom att ringa 112.

Verksamheten hanterar akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästkommande vardag då ordinarie verksamheter inom socialtjänsten finns på plats. Länsjouren prioriterar barnärenden samt personer som är utsatta för våld i nära relation.

Socialtjänsten

Kommuens socialtjänst når du dagtid på vardagar kl 8-16 via sevicecenter på nummer 0158-275 000.

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Barnens hjälptelefon (BRIS)

Ring 116 111 om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS stödverksamhet för vuxna

Ring 077-150 50 50 om du är vuxen och behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Vi kan alla hamna i situationer när vi känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800, alla dagar klockan 14-22.

Vid större olyckor och kriser i samhället

113 13 är ett nationellt nummer där du kan få information vid större olyckor och kriser i samhället.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når Självmordslinjen på telefon 90101.

Giftinformation

De vanligaste förgiftningarna orsakas av läkemedel, kemiska produkter, svamp, växter eller vid hantering av farliga ämnen. Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling på telefon 010 - 456 67 00.

Jourhavande kompis

Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan. Telefon: 020-222 444

Jourhavande medmänniska

Behöver du någon att tala med? Är det kväll eller mitt i natten kan du ringa till Jourhavande Medmänniska. Vi finns där varje natt mellan 21 - 06 på nummer: 08-702 16 80