Organisationsschema för den politiska organisationen i Gnesta kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Gnesta är kommunens högsta beslutande instans (nivå). I kommunfullmäktige sitter politiker som blivit valda av medborgarna. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör Gnesta.

Kommunfullmäktiges roll i kommunen kan liknas med den som riksdagen har på det nationella planet. Under mandatperioden 2022–2026 styrs kommunfullmäktige i Gnesta av socialdemokraterna och moderaterna.

Webbsändning av sammanträden

Du kan följa debatterna och besluten i kommunfullmäktige via en livesändning direkt under mötet eller ta del av sammanträdet i efterhand. Sammanträdet textas dagen efter mötet och läggs upp i kommunens videoportal.

Se sammanträden från 2024 i efterhand. Länk till annan webbplats.

Du kan välja om du vill titta på videon med eller utan undertexter. Klicka på T-symbolen i spelaren om du vill slå på textningen. Det kan förekomma mindre småfel efterosm textningen är framtagen med en AI-tjänst.

Ansvarsområde

I kommunfullmäktige beslutas alla kommunövergripande frågor. Budgeten är kommunens viktigaste styrinstrument. I budgeten framgår vilken politisk inriktning som ska gälla under kommande år. Det gäller både pengar och de verksamheter som kommunen har ansvar för, som till exempel skola och miljö.

Kommunfullmäktige beslutar om vilken skatt gnestaborna ska betala, olika taxor (fast avgift) och avgifter, stora investeringar och översiktsplanering. Kommunfullmäktige sätter upp mål för kommunens verksamheter och granskar och utvärderar arbetet för att nå dessa mål.

Sammansättning

Kommunfullmäktiges 31 ledamöter och 21 ersättare väljs i allmänna val av Gnestas medborgare. Mandaten fördelas mellan de olika partierna.

Kommunfullmäktiges ordförande är Sven Anderson (M) och vice ordförande är Axel Bodin (C) .  

Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden (möten) äger rum i B-salen i kommunhuset, Västra Storgatan 15. Vanligtvis börjar sammanträdena klockan 19. Tid och plats annonseras på kommunens digitala anslagstavla på hemsidan.

Öppna sammanträden och frågestund

Sammanträdena är öppna för alla som vill komma och lyssna.
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktige brukar inleda med frågestund efter att upprop av ledamöter och ersättare är avklarat.