Lärare och två elever framför datorskärmar i ett klassrum på Frejaskolan

Grundskola och förskoleklass

I Gnesta kommun finns fyra kommunala grundskolor. Frejaskolan F-9 och Dansutskolan F-6 i Gnesta, Kvarnbackaskolan F-6 i Stjärnhov och Welandersborgs skola F-6 i Björnlunda. I Gnesta finns även den fristående F-9-skolan Gnesta Waldorfskola.

Barn är skolpliktiga från och med höstterminen det år de fyller sex år till och med det år de fyller 16 år. Elever i förskoleklass och årskurs 1-6 erbjuds fritidshem eller fritidsklubb efter skolan.