Upphandling i Gnesta kommun

Kommunerna är stora inköpare av varor och tjänster. Gnesta kommun upphandlar exempelvis varor, tjänster och entreprenader för ca 200 miljoner kronor per år. 

Det är främst tre lagar som reglerar hur kommuner och andra offentliga verksamheter ska genomföra inköp och upphandlingar. Dessa lagar är lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Konkurrensverket utövar tillsyn enligt dessa lagar.

Gnesta kommuns upphandlingsfunktion är en del av ekonomienheten och är organisatoriskt underställd Kommunstyrelsens förvaltning. Upphandlingsfunktionen bistår kommunens förvaltningar, enheter och verksamheter i deras upphandlingar och anskaffningar av varor, tjänster, entreprenader och koncessioner.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen.

Lämna anbud – så här gör du

(För mer information, följ länken under Relaterad info)

 • Gnesta kommuns upphandlingar annonseras i Visma TendSign. Du behöver skapa ett konto på TendSign för att kunna se annonserna. Det framgår på sidan hur du ska göra. Klicka på den upphandling du vill vara med i.
 • Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet och kan då komma åt förfrågningsunderlagen.
 • Läs förfrågningsunderlaget nogrannt! Det förklarar hur du skriver ditt anbud, vilka krav som ställs och vilka dokument du eventuellt ska skicka med.
 • Skicka in anbudet i enlighet med instruktionerna i annonsen. Vi måste ha ditt anbud senast sista anbudsdagen, annars blir anbudet ogiltigt.
 • Efter att tidsfristen har löpt ut, genomförs en anbudsöppning där de anbud som lämnats in kontrolleras så att de uppfyller lagkraven (enligt LOU) för att därefter utvärderas.
 • Efter utvärderingen skickas ett tilldelningsbeslut i vilken den upphandlande enheten meddelar vem som har vunnit upphandlingen.
  Den leverantör som har lämnat anbud men inte vunnit upphandlingen har 15 dagar på sig att begära överprövning om tilldelningsbeslutet skickats med post eller 10 dagar om tilldelningsbeslutet skickats digitalt.
  Observera att endast de som har lämnat anbud har rätt att begära överprövning!
 • Har du frågor? Ring eller e-posta den upphandlare hos oss som jobbar med just din upphandling. Namnet finns i annonsen. (se första punkten)  

Vill du läsa mer om upphandling, klicka på länkarna till höger.

Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn reglerar hur inköp till kommunens verksamheter får ske och innehåller bland annat krav på den som gör inköp att ta hänsyn till kommunens miljö- och sociala krav. Den är antagen av kommunfullmäktige.  

Syftet är att göra fördelaktiga affärer med bra kvalitet för bästa möjliga hushållning med skattebetalarnas pengar.
Gnesta kommun verkar även för att små och medelstora företag ska kunna delta i upphandlingar på ett rättvist sätt och för att underlätta och behålla konkurrensen.

Läs hela upphandlingspolicyn här.PDF

Senast publicerad 2018-06-13