Information till andra huvudmän

Här hittar du som är huvudman för en fristående verksamhet eller kommunal verksamhet i annan kommun information kring ersättningar och regler.

Elev som börjar eller slutar i skolan eller har omfattande skolfrånvaro

I de fall en elev börjar eller slutar i skolan alternativt är frånvarande i betydande omfattning, ska huvudmannen meddela barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta om detta omgående. Detta görs via vår e-tjänst, se relaterad information.

Information om skolmiljarden

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021, för att möta de utmaningar som covid-19-pandemin medfört. Stödet betalas ut till kommunerna och det är upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att fördela Gnesta kommuns del av skolmiljarden till skolor utifrån antal inskrivna niondeklassare folkbokförda i Gnesta.