Information till andra huvudmän

Här hittar du som är huvudman för en fristående verksamhet eller kommunal verksamhet i annan kommun information kring ersättningar och regler.

Elev som börjar eller slutar i skolan eller har omfattande skolfrånvaro

I de fall en elev börjar eller slutar i skolan alternativt är frånvarande i betydande omfattning, ska huvudmannen meddela barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta om detta omgående. Detta görs via vår e-tjänst, se relaterad information.