Starta fristående verksamhet

Om du vill starta en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Gnesta kommun måste du först ansöka om godkännande alternativt om rätt till bidrag.

I våra riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående verksamhet beskrivs hur ansökningsförfarandet går till och vad som krävs för att en fristående verksamhet ska godkännas, se relaterad information.

Verksamheten måste följa gällande lagar och kommunens riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, se relaterad information.