Starta fristående verksamhet

Om du vill starta en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Gnesta kommun måste du först ansöka om godkännande alternativt om rätt till bidrag.

I våra riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående verksamhet beskrivs hur ansökningsförfarandet går till och vad som krävs för att en fristående verksamhet ska godkännas, se relaterad information.

Verksamheten måste följa gällande lagar och kommunens riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, se relaterad information.

Ansökan

För att ansöka om att starta fristående verksamhet behöver du ansöka till barn- och utbildningsförvaltningen, som bereder ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Du ansöker genom att fylla i en av blanketterna och skicka den till barn- och utbildningsförvaltningen.

Anmälan om förändring

Ändringar av betydelse, i fristående verksamhet som godkänts/beviljats rätt till bidrag, ska omgående och skriftligen anmälas till barn- och utbildningsförvaltningen. Detta gäller exempelvis vid byte av huvudman, förändringar i huvudmannens sammansättning eller ny rektor. Du anmäler detta genom att fylla i blanketten för anmälan om förändring i fristående verksamhet.