Missbruk och beroende

Hos oss kan du få stöd och hjälp om du har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Är du nära anhörig till en person med dessa problem är du också välkommen att söka stöd. Du kan alltid vara anonym om du vill och du registreras inte i några register. Är du orolig för en anhörig eller bekant, kan du göra en anmälan till socialtjänsten, se Relaterad info.

Behandling eller placering

Behöver du en längre behandling eller placering behöver du ansöka om detta till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vid en ansökan till socialtjänsten registreras du i dokumentationssystemet för att vi måste kunna utreda och följa upp besluten.

Råd & stöd

Du kan vända dig till kommunens Råd- och stödmottagning när du har frågor kring missbruk eller behöver någon att prata med om din livssituation.

Du har rätt att vara anonym och dina besök registreras aldrig. Personalen har tystnadsplikt och besöken är alltid kostnadsfria.

Ansök om behandling

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänt kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt Länk till annan webbplats..