Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål som gäller verksamheten i förskolan eller skolan?

Kontakta först förskolan eller skolan

Har du klagomål på något i verksamheten bör du i första hand vända dig direkt till personalen. Om du inte upplever att du får rätt hjälp kan du istället vända dig till rektorn.

Kontakta huvudmannen

Om du inte är nöjd med hur personal och rektor hanterat ditt klagomål ska du vända dig till huvudmannen, alltså den som driver förskolan eller skolan. Huvudmannen har ansvar för att verksamheten följer de regler som gäller och är skyldiga att ta emot och utreda klagomål.

Om det är en kommunal verksamhet ska du lämna din synpunkt eller ditt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen. Det gör du via vår e-tjänst.

Om det är en fristående verksamhet ska du vända dig till de som driver verksamheten. Om du inte får gehör kan du vända dig till Skolinspektionen om det gäller en fristående grundskola. Gäller det däremot en fristående förskola ska du vända dig till Gnesta kommun, som har tillsynsansvar för fristående förskola och pedagogisk omsorg i kommunen.

Hur lämnar jag in en synpunkt eller ett klagomål?

Det enklaste sättet att lämna in en synpunkt eller ett klagomål är genom att använda vår e-tjänst. När du lämnar in en synpunkt eller ett klagomål är det viktigt att du är så konkret som möjligt, då kan vi enklare utreda ärendet. Du kan vara anonym, men för att få återkoppling måste du lämna kontaktuppgifter.

Du kan även lämna dina synpunkter eller klagomål muntligt. Observera att de synpunkter eller klagomål du lämnar in till kommunen blir allmän handling oavsett om du lämnar dem muntligt eller skriftligt. Det innebär att de kan komma att lämnas ut om någon begär att se dem.

Vad händer sedan?

När du lämnat in synpunkten eller klagomålet utreds ärendet av barn- och utbildningsförvaltningen. Om du har uppgett kontaktuppgifter så återkommer vi till dig med ett svar.

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudsmannen eller Diskrimineringsombudsmannen, beroende på vad ärendet gäller.