GDPR – hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Dataskyddskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras. Läs mer om hur kommunen arbetar med personuppgifter och vem du kontaktar om du har frågor.

Dataskyddsförordningen, även kallat GDPR, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Förordningen ska bland annat hindra att personuppgifter publiceras på Internet. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har lämnat samtycke till det eller om det finns stöd i förordningen.

Ansvar för personuppgifter

Kommunens politiska organ, exempelvis nämnderna, är – var och en för sin egen verksamhet – ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på de avdelningar som lyder under de politiska organen.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas alla åtgärder som vidtas med dina personuppgifter. Med det menas att till exempel insamlande, sortering eller annan bearbetning av uppgifter är en behandling enligt dataskyddsförordningen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder kan vara en form av personuppgift.

När registreras dina personuppgifter?

Hos kommunen kan dina personuppgifter registreras vid till exempel ansökningar om förskoleplats eller vid ansökan om bygglov. Om du skickar e-post till kommunen så kan ditt brev diarieföras.

Samtycke

Om vår behandling av dina uppgifter inte är tillåten enligt dataskyddsförordningen så får vi endast behandla uppgifterna om du lämnat ditt samtycke. Samtycket gäller inte för evigt, du har möjlighet att ta tillbaka samtycket när du själv vill. Se relaterad information.

Hur får du reda på om dina personuppgifter behandlas i kommunen?

Du har rätt att få ett registerutdrag som beskriver var dina personuppgifter behandlas.

Registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om Gnesta kommun behandlar personuppgifter om dig och vilka personuppgifter som i så fall behandlas, ett så kallat registerutdrag.

Du kan göra en begäran om registerutdrag på två sätt

  • Digitalt via e-tjänst för registerutdrag. Se relaterad information.
  • Begäran i pappersform. Den registrerade behöver då skriva att hen önskar ett registerutdrag, lämna namn, personnummer och folkbokföringsadress, och skicka den undertecknade begäran (original) till Kommunkansliet, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta kommun.

Om du vill veta mer

Informationen ovan om dataskyddsförordningen är en mycket kort beskrivning av ett komplicerat regelverk. Kontakta kommunen eller kommunens dataskyddsombud om du har frågor. Dataskyddsombudet kan bland annat hjälpa enskilda som inte nöjda med hur kommunen hanterar deras personuppgifter eller om en enskild vill begära rättelse på grund av felaktig behandling av personuppgifter.

Kommunens dataskyddsombud delas med flera kommuner i Södermanlands län. Du når ombudet via e-post. Se kontakt.

Du kan även få mer information genom att läsa på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida. Se relaterad information.