illustration statistik mot grön bakgrund

Statistik om Gnesta kommun

Befolkning

Folkmängd: Cirka 11 600 invånare.
Medelålder: 43,3
Befolkningstäthet 24,8 (invånare per kvadratkilometer)

Bostäder

5 234 bostäder, varav:

  • 33 % flerbostadshus
  • 62 % småhus
  • 3 % övriga bostäder

1 722 fritidshus

Antalet hushåll: 5 217

Andel boende:

  • I tätort: 68,3 %
  • På landsbygden: 31,7 %

Arbete

Andel med arbete: 82 % (riket: 79,6 %)
Bor i annan kommun och arbetar i Gnesta: 1 057
Bor i Gnesta och arbetar i annan kommun: 3 195
Bor och arbetar i kommunen: 2 263