Statistik om Gnesta kommun

Befolkning

Folkmängd: Cirka 11 500 invånare.
Medelålder: 43,3
Befolkningstäthet 24,8 (invånare per kvadratkilometer)

Bostäder

5 234 bostäder, varav:

  • 33 % flerbostadshus
  • 62 % småhus
  • 3 % övriga bostäder

1722 fritidshus

Antalet hushåll: 5 217

Andel boende:

  • I tätort: 68 %
  • På landsbygden: 32 %

Pendling (Siffror från 2020)

Inpendlare: 940
Utpendlare: 3096
Bor och arbetar i kommunen: 2266