barnhand som håller i en vuxens hand

Vill du hjälpa till?

Alla människor har rätt till en trygg uppväxt och en glädjefull tillvaro. Gnesta kommun söker dig har tid att stödja barn, ungdomar eller vuxna som behöver ett särskilt stöd i livet.

Det finns många olika former av meningsfulla uppdrag. Det kan exempelvis röra sig om att ha barn och ungdomar boende hos sig, periodvis eller permanent, eller att agera som en vän och medmänniska för barn eller vuxna. Det kan även handla om att ta sig an ett uppdrag där du hjälper till med ledsagning och hjälp med sociala aktiviteter. Du kan även ansöka om att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare, eller så kan du hjälpa nyanlända på olika sätt.

Insatserna beviljas oftast med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller så kan det röra sig uppdrag som inte behöver beviljas genom ett myndighetsbeslut.