Äldreomsorg och seniorer

Här hittar du som är äldre vilka insatser som Gnesta kommun kan erbjuda dig. Här finns också information till dig som är senior i kommunen.

Information på lättläst svenska.

Service och tjänster för äldre kallas insatser. Exempel på insatser är äldreboende, korttidsboende, hemtjänst, färdtjänst, trygghetslarm, matdistribution och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt.