Medarbetare med boende på strandhagens äldreboende

Äldreomsorg och seniorer

Här hittar du som är äldre vilka insatser som Gnesta kommun kan erbjuda dig. Här finnsockså information till dig som är seior i kommunen.

Information på lättläst svenska.

Service och tjänster för äldre kallas insatser. Exempel på insatser är äldreboende, kortvårds- och växelvårdsboende, hemtjänst, färdtjänst, trygghetslarm, matdistribution och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Det är dina individuella behov som avgör viilken hjälp du kan få.

Ansökan

Du ansöker om en instats genom att ta kontakt med en biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.