Sekretess

Dina uppgifter som finns inom socialnämnden är skyddade genom offentlighets- och sekretesslagen.

Att dina personuppgifter är skyddade innebär att personal inom socialnämnden har tystnadsplikt och inte får lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående.

Du kan själv lämna samtycke till att sekretessen helt eller delvis upphävs.

Du har rätt att ta del av det som skrivits om dig i utredningen liksom rätt att lämna synpunkter på det som skrivits om dig.