man som slänger kläder i en container på Återvinningsgården i Gnesta

Avfall och återvinning

Här hittar du kortfattad aktuell information gällande avfall och återvinning. Mer utförlig information hittar du i länkarna under varje rubrik.

Fastighetsnära insamling innan 2027

Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Fastighetsnära insamling innebär att de vanligast förekommande förpackningsslagen; papper, plast, metall och glas ska samlas in i direkt anslutning till ditt boende. Mer information om detta kommer framöver.

Bor du i en samfällighet eller bostadsrätt och vill införa detta redan nu? Kontakta då kommunen så kan vi se över möjligheterna att införa fastighetsnära insamling hos dig.

Förändringar i renhållningen 2024

Under år 2024 kommer du som invånare att märka av flera förändringar i kommunens renhållning och taxa. Här summerar vi kommande förändringar som du behöver hålla koll på.

Ny renhållningstaxa

Från 1 januari 2024 har kommunen en ny renhållningstaxa som innebär en höjning av dagens avfall- och slamavgifter. Mer information om den nya renhållningstaxan.

Återvinningsstationerna

Den 1 januari 2024 övergick ansvaret för återvinningsstationerna och insamlingsansvaret från svensk förpackningssinsamling till Gnesta kommun. Detta enligt en ny lag som trädde i kraft samma datum. Mer information om förändringen finns att läsa här.

Trasig bom på återvinningscentralen

Passersystemet på återvinningscentralen är ur funktion. Fram till att nytt system är på plats behöver du som privatperson eller företagare inte använda passerkort när du besöker oss. Mer information om passersystemet på återvinningscentralen.