Avfall och återvinning

En pojke sorterar vid en sorteringsstation

Här hittar du kortfattad aktuell information gällande avfall och återvinning. Mer utförlig information hittar du genom att gå vidare i menyn till det du vill läsa mer om.

Från och med oktober till och med april har Återvinningsgården öppet varannan lördag, jämna veckor. På vardagarna är det öppet som vanligt, se relaterad info.

Ring vår entreprenör FORIA om du vill ha akut slamtömning efter kontorstid. Du når dem kvällar och helger på telefon 070 - 655 50 75.

Kommunfullmäktige tog den 12 februari beslut om ny renhållningstaxa. Den började gälla 1 april. För att läsa hela renhållningstaxan, se relaterad info.

Senast publicerad 2018-11-29