Abonnemang för ny fastighet

Alla fastigheter ska ha ett renhållningsabonnemang. Det står i våra renhållningsföreskrifter.

Det är viktigt att du anmäler till oss så snart du vet när inflyttning ska ske.

När vi har fått in din anmälan om nytt abonnemang, kommer vi att lägga upp dig som kund i vårt register, skapa en ny anläggning och lägga upp de nya tjänsterna som du har anmält att du ska ha.

Utställning av kärl för hushållsavfall

Vi skickar en order till vår entreprenör, som har 14 dagar på sig att ställa ut sopkärlet till fastigheten.

Utskick av information

Vi kommer att skicka ut ett välkomstbrev till dig, tillsammans med ett passerkort till Återvinningsgården och diverse faktablad. Vilka faktablad du får med ditt välkomstbrev, beror på vilka tjänster du ska ha.

Hyresgäster

Vi godkänner inte att hyresgäster står som fakturamottagare vid nya abonnemang gällande privata fastigheter. Det är istället ägaren som ska stå på abonnemanget och vara fakturamottagare.

Blankett för anmälan av nytt abonnemang

Vi behöver få in blanketten anmälan av nytt abonnemang, se relaterad information. Vill du hellre ha en blankett hemskickad till dig, kontakta vårt servicecenter för att få en blankett, se kontaktinformation.