Sortering, återvinning och behandling

Ditt hushållsavfall består av olika delar. Olika kommuner hanterar avfallet på olika sätt. Här är fem olika delar du behöver känna till för att sortera rätt.

Ny entreprenör för hämtning av hushållsavfall

Från första december har Gnesta kommun en ny entreprenör för hämtning och behandling av hushållssopor. Tidigare har det varit Prezero men nu tar Telge Återvinning över hanteringen.

Vad innebär förändringen?

För dig som kund betyder entreprenörsbytet samma service som tidigare, det är endast nya fordon som hämtar ditt hushållsavfall. I samband med det nya avtalet ska Telge Återvinning gå igenom alla tömningsadresser och effektivisera körturerna. Detta kan innebära att dina hämtningsdagar eller hämtningsveckor kan komma att ändras. Ett informationsbrev om förändrad hämtning kommer att skickas till berörda kunder under vecka 46 och 47.

Hur du sorterar ditt avfall

Vi har olika system för att ta hand om de olika delarna. Nedan får du en överblick. För fördjupad information om de olika delarna, se relaterad information.

Matavfall

Matavfall är matrester och annat avfall från köket. Läggs i den gröna påsen som tillhandahålls av kommunen. Påsarna knyts två gånger och läggs i sopkärlet.

Förpackningar och tidningar

Återvinningsbart. Lämnas på återvinningsstationen eller på Återvinningsgården.

Restavfall

Avfall från hushållet som inte går att återvinna. Läggs i plastpåse (typ butikspåse), knyts två gånger och läggs i samma kärl som den gröna påsen.

Farligt avfall

Kemikalier och annat som är skadligt för dig och miljön. Du kan lämna detta avfall på Återvinningsgården. Har din fastighet en röd box eller en FA-station kan du lämna avfallet i den.

Grovavfall

Stora saker från hushållet som inte får plats i sopkärlet. Lämnas sorterat på Återvinningsgården eller hämtas vid tomtgräns enligt gällande taxa.