Återvinning och behandling av avfall

Avfallet, som du lämnar, återvinns och behandlas på olika sätt.

Det bästa avfallet är det som inte uppstår

Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska minimeras. I andra hand återanvändas. Kan avfallet varken minimeras eller återanvändas ska det återvinnas, energiutvinnas och i sista hand deponeras.

Bild på avfallstrappan. Avfallet ska i första hand förebyggas, därefter återanvändas, återvinnas, energiutvinnas och om inte det går, så är deponering en sista utväg.

Matavfall

Hushållsavfallet i den gröna påsen transporteras till Tveta för sortering och blir i slutändan till fordonsgas.

Det är viktigt att den gröna påsen endast innehåller matavfall. Innehåller den gröna påsen annat avfall än matavfall störs processen.

Övrigt hushållsavfall

Transporteras till Tveta för energiframställning (värmeverk).

Farligt avfall

Transporteras bland annat till Fortum för bearbetning, återvinning och deponering.

Tidningar

Kanaliseras till massaindustrin för tillverkning av nya tidningar och kartonger.

Pappersförpackningar

Kanaliseras till massaindustrin för framställning av nya förpackningar.

Metallförpackningar

Kanaliseras till metallindustrin för tillverkning av nya konservburkar, motordelar, armeringsjärn, stålrör, fälgar och målarburkar.

Färgat och ofärgat glas

Kanaliseras till Svensk Glasåtervinning AB för framställning av till exempel nya flaskor, burkar, isoleringsmaterial och betongprodukter.

Hårda plastförpackningar

Används för framställning av bland annat blomkrukor, delar till fordonsindustrin, byggindustrin, och många andra plastprodukter (murbrukshink, plastmöbler, mjuk gatsten).

Mjuka plastförpackningar

Återvinns huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Däck och fälg

Däck används bland annat till sprängmattor. Fälgar återvinns till ny metall.

Metallskrot

Transporteras till anläggning för fragmentering och vidare till smältverk där nya produkter framställs.

Stubbar

Transporteras till Tveta, mellanlagras och blir sedan till biokol i anläggning.

Impregnerat trä, stolpar och slipers

Blir energiåtervinning/fjärrvärme och elektricitet.

Obehandlat trä

Blir energiåtervinning/fjärrvärme och elektricitet.

Gips

Transporteras till Nyköping där gipset återvinns. Blir till gödning och jordförbättrande produkter samt andra gipsbaserade produkter.

Isolering och asfaboard

Transporteras till Tveta för sortering. Blir sedan konstruktionsmaterial, bränsle till energiåtervinning och deponirest.

Klädda möbler, resårmadrasser och tyg

Transporteras till Tveta för sortering. Blir sedan bränsle till energiåtervinning och metallskrot.

Krossbart

Transporteras till Tveta och blir konstruktionsmaterial.

Plast, frigolit och böcker med hård pärm

Blir energiåtervinning/fjärrvärme och elektricitet. Delar av plastflödet sorteras ut och återvinns som plast.

Trädgårdsavfall

Transporteras till Tveta för kompostering/framställning av täckmaterial.

Kyl och frys

Transporteras till Hölöskroten där freonet sugs ut vartefter skåpen fragmenteras för metallåtervinning.

Elektronikskrot

Transporteras till olika mottagare för materialåtervinning och omhändertagande av farliga komponenter.