Ansök om att bli auktoriserad att samla in förpackningsavfall

Är du en entreprenör inom avfallssektorn kan du ansöka om att bli auktoriserad att att samla in förpackningsavfall från flerfamiljshus, samfälligheter samt samlokaliserade verksamheter.

Auktorisationen innebär att du som entreprenör får samla in avfallet för kommunens räkning i Gnesta kommun.

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Vi upprättar auktorisationssystem för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall som gäller Gnesta kommun med start 1 januari 2024. Detta med anledning av en lagändring som flyttar insamlingsansvaret från producenterna till kommunerna. Det krävs också att avfallet kan samlas in nära bostaden. Som förpackningsavfall räknas förpackningar av papper, plast, metall, glas.

Kommunen tecknar avtal med entreprenörer som får samla in avfallet för vår räkning. Det är bara de företag som är anslutna till auktorisationssystemet som får samla in. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare att anlita någon av de auktoriserade företagen för sin avfallshantering.

Du ansöker om att bli auktoriserad genom att fylla i ansökan, se relaterad information. Den kan skickas in löpande under auktorisationssystemets giltighetstid till följande adress.

Gnesta Kommun
Renhållningen
646 80 Gnesta