Samhällsplanering & infrastruktur

Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt.

Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande. Vi ser över, bygger ut och förstärker gatu- samt VA-nät i kommunen för att möta en ökad inflyttning.

Nyheter

 • 2019-07-29
  Tömningsstation för husbil och husvagn
  Du vet väl att vi har en tömningsstation för husbilar och husvagnar i Gnesta? I anslutning till tömningsstationen finns också en vattenstation, där du enkelt kan köpa vatten.
 • 2019-07-09
  Nya trafikföreskrifter i Gnesta
  Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om nya trafikföreskrifter i Gnesta tätort gällande stannande och parkering.
 • 2019-07-04
  Kom ihåg p-skivan när du parkerar!
  Det är gratis att parkera i Gnesta tätort, men vissa parkeringar tillämpar P-skiva.
 • 2019-04-12
  Fler helgturer på Gnestapendeln
  Genom ett samarbete mellan Gnesta kommun, Region Sörmland och Region Stockholm införs förbättrad helgtrafik på Gnestapendeln redan från och med tidtabellsskiftet i december.
 • 2019-03-13
  Bro över Inbåven vid Jälund stängs av
  Från och med den 23 april 2019 till och med den 24 februari 2020 kommer bron över Inbåven vid Jälund, på väg 848 söder om Stjärnhov, att vara avstängd för både biltrafik och gång- och cykeltrafik.

Senast publicerad 2019-07-09