Flygbild över Gnesta centrum

Samhällsplanering & infrastruktur

Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt.

Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande. Vi ser över, bygger ut och förstärker gatu- samt VA-nät i kommunen för att möta en ökad inflyttning.

Nyheter

 • Plan för bostäder vid Mejerigatan

  Den 28 februari planerar samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till förslaget om en detaljplan vid Mejerigatan och Kvarngatan i centrala Gnesta. Detaljplanen möjliggör byggrätter för drygt 200 lägenheter.
 • Kommunen gör parkeringsinventering

  Hur används parkeringsplatserna i centrala Gnesta? Vilka behov finns för framtiden och hur kan vi hitta de bästa och mest effektiva parkeringslösningarna? Under vecka 36 genomförs en parkeringsinventering för att få svar på dessa frågor.
 • Pendeltågstrafiken – nya lokförare på väg

  Under sommaren 2023 har MTR inte lyckats hålla den utlovade pendeltågstrafiken till och från Gnesta, men meddelar att lösningar är på väg, främst genom att fler lokförare kommer att anställas i början av 2024.
 • Niklas Spets blir ny VA-chef

  Niklas Spets blir Gnesta kommuns nya verksamhetschef för Vatten och avlopp. Han kommer närmast från en tjänst som driftchef Nykvarnsbostäder och har tidigare bakgrund på Telge Nät AB som VA-ingenjör/affärsansvarig, VA-projektör och driftledare.
 • Kommunen med i Västra stambanegruppen

  Gnestas kommunstyrelseordförande Linda Lundin (S) är invald i ledningen för Västra stambanegruppen, som driver frågan om en utvecklad och förstärkt stambana för tågtrafik i Mellansverige.