Samhällsplanering & infrastruktur

Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt.

Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande. Vi ser över, bygger ut och förstärker gatu- samt VA-nät i kommunen för att möta en ökad inflyttning.

Nyheter

 • 2019-04-12
  Fler helgturer på Gnestapendeln
  Genom ett samarbete mellan Gnesta kommun, Region Sörmland och Region Stockholm införs förbättrad helgtrafik på Gnestapendeln redan från och med tidtabellsskiftet i december.
 • 2019-03-13
  Bro över Inbåven vid Jälund stängs av
  Från och med den 23 april 2019 till och med den 24 februari 2020 kommer bron över Inbåven vid Jälund, på väg 848 söder om Stjärnhov, att vara avstängd för både biltrafik och gång- och cykeltrafik.
 • 2019-03-01
  Omläggning av busstrafik
  Under mars månad startar vårens arbeten upp med ombyggnationen av Västra Storgatan. Detta innebär att bussarna under ombyggnationen inte kommer att kunna trafikera Västra Storgatan.
 • 2019-01-10
  Kommunens offentliga belysning
  Den 1 januari 2019 övertog Vattenfall hela kommunens offentliga belysning.
 • 2018-12-05
  Bussar går ordinarie hållplatser igen
  Från och med måndagen den 10 december kommer bussarna att gå genom centrum utmed Västra Storgatan. De tillfälliga hållplatserna utmed Torggatan tas bort. 

Senast publicerad 2019-04-04