Flygbild över Gnesta centrum

Samhällsplanering & infrastruktur

Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt.

Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande. Vi ser över, bygger ut och förstärker gatu- samt VA-nät i kommunen för att möta en ökad inflyttning.

Nyheter


 • Modernt nät till hela Gnesta kommun
  Utvecklingen mot en stabilare internetuppkoppling går framåt. För att fokusera sina satsningar lägger Telia ner kopparnätet i november 2023. Senare läggs också 2G- och 3G-näten ner.

 • Kom ihåg p-skivan när du parkerar
  Det är gratis att parkera i Gnesta tätort, men vissa parkeringar tillämpar p-skiva.

 • Tömningsstation för husbil och husvagn 
  Du vet väl att vi har en tömningsstation för husbilar och husvagnar i Gnesta? Det finns både en platta att tömma gråvatten på samt en behållare som du kan hälla i latrinet i.

 • Del av Framnäsvägen stängs av för trafik
  Onsdagen den 6 oktober kommer norra delen av Framnäsvägen att stängas av för trafik. Vi ska lägga ner va-ledningar till en ny fastighet.

 • Se över växtligheten utmed tomtgräns
  Du, som har växtlighet mot gata eller trottoar, behöver tänka på att med jämna mellanrum klippa träd, buskar och häckar för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Då hjälper du också till att rädda liv.