Flygbild över Gnesta centrum

Samhällsplanering & infrastruktur

Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt.

Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande. Vi ser över, bygger ut och förstärker gatu- samt VA-nät i kommunen för att möta en ökad inflyttning.

Nyheter

 • Samråd om detaljplan i Björnlunda

  Kommunen tar fram en detaljplan för ett område intill skolan i Björnlunda, Norsborg 1:1. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för 20-30 bostäder.
 • Nu rivs bron över Klövasundet

  Bron vid sjön Klämmingen, på väg 876 mellan Gnesta och Laxne, ska rivas och ersättas av en ny. Den 24 april inleder Trafikverket rivningsarbetet. I slutet av året väntas en ny bro stå klar.
 • Plan för bostäder vid Mejerigatan

  Den 28 februari planerar samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till förslaget om en detaljplan vid Mejerigatan och Kvarngatan i centrala Gnesta. Detaljplanen möjliggör byggrätter för drygt 200 lägenheter.
 • Kommunen gör parkeringsinventering

  Hur används parkeringsplatserna i centrala Gnesta? Vilka behov finns för framtiden och hur kan vi hitta de bästa och mest effektiva parkeringslösningarna? Under vecka 36 genomförs en parkeringsinventering för att få svar på dessa frågor.
 • Pendeltågstrafiken – nya lokförare på väg

  Under sommaren 2023 har MTR inte lyckats hålla den utlovade pendeltågstrafiken till och från Gnesta, men meddelar att lösningar är på väg, främst genom att fler lokförare kommer att anställas i början av 2024.