Samhällsplanering & infrastruktur

Gnesta kommun växer och för att möte efterfrågan på nya bostäder, service, VA och infrastruktur arbetar vi med planering på kort och lång sikt.

Vi planerar till exempel för nya bostadsområden och förtätningsprojekt som skapar möjlighet till bostadsbyggande. Vi ser över, bygger ut och förstärker gatu- samt VA-nät i kommunen för att möta en ökad inflyttning.

Nyheter

 • 2020-03-18
  Nu rullar Mälartågen till Gnesta
  Nu har Mälartågen börjat rulla mellan Stockholm-Gnesta-Hallsberg. För tillfället går två Mälartåg på banan men på sikt kommer samtliga avgångar på sträckan att trafikeras av de nya tågen.
 • 2020-02-03
  Pålningsarbete på Frönäs gärde
  Under veckan fortsätter pålningsarbetet Frönäs gärde. Arbetet kan innebära buller och markvibrationer.
 • 2020-01-10
  Samrådsmöte detaljplan för Mejerigatan
  Välkommen till samrådsmöte om detaljplan för området kring Mejerigatan i Gnesta tätort på onsdag 15 januari .
 • 2020-01-10
  Provtagning av mark i Gnesta centrum
  13-17 januari utförs miljöprovtagningar av marken i Gnesta centrum. Anledningen är att undersöka om marken har spår av föroreningar från tidigare verksamheter.
 • 2019-12-12
  Nya tidtabeller för bussar och tåg
  På söndag, den 15 december byter bussarna och tågen tidtabell. Byte av tidtabell görs samtidigt i hela Europa för att kollektivtrafiken ska matcha även utomlands.