2023-08-22
Stillastående pendeltåg vid Gnesta stations tomma perrong.

Pendeltågstrafiken – nya lokförare på väg

Under sommaren 2023 har MTR inte lyckats hålla den utlovade pendeltågstrafiken till och från Gnesta, men meddelar att lösningar är på väg, främst genom att fler lokförare kommer att anställas i början av 2024.

På grund av förarbrist har antalet avgångar med pendeltåg minskats i hela Stockholmsregionen under 2023 och avgångarna till och från Gnesta har drabbats särskilt hårt. Från kommunen ställs hela tiden krav på lösningar från de ansvariga parterna Region Stockholm och Region Sörmland och på trafikleverantören MTR.

– Det viktigaste för oss är att vardagen ska fungera för våra medborgare, man ska kunna ta sig till skola och jobb utan att behöva fundera på om tågen går som de ska, säger kommunalrådet Anna Ekström (M).

Nu meddelar MTR att de beräknar ha 96 nyutbildade lokförare färdiga att tas i tjänst för regiontrafiken i mitten av januari 2024. Samtidigt ställer Region Stockholm krav på MTR att störningar i trafikupplägget ska spridas solidariskt i trafiksystemet, så att enskilda sträckor, som till Gnesta station, inte drabbas så oproportionellt mycket som hittills under 2023. Detta har lett till att antalet inställda avgångar till och från Gnesta håller samma snitt som i övriga regionen.

I april 2022 planerades pendeltrafiken i Region Stockholm för 2023, där 51 avgångar per dygn från Gnesta räknades in. Under början av året blev det lokförarbrist, vilket ledde till beslut om planerat minskad trafik till 90 procent från april fram till november månad. Under sommaren har trafiken varit lägre än det, vilket lett till att MTR fått betala viten till Region Stockholm baserade på antal kilometer produktionsbortfall sett över hela trafikområdet.

Från den 21 augusti 2023 gäller ordinarie tidtabell och beräknat reducerad trafik till 90 procent fortsätter att gälla.

– Jag välkomnar en mer förutsägbar trafik där 90 procent av trafikutbudet ska ske och tydligheten att Gnesta inte ska drabbas hårdare än övriga i pendeltågssystemet vid den reducerade trafiken, säger kommunalrådet Linda Lundin (S).

MTR har i nuläget som målsättning att återgå till trafik på 100 procent från den 1 november.

Varje dag pendlar närmare 4 500 personer till eller från kommunområdet för sitt arbete eller utbildning, vilket med ett invånarantal på ungefär 11 600 personer procentuellt sett gör det oss till en av de mest pendlande kommunerna i landet.

På SLs reseplanerare kan du se aktuell information om avgångstider och om tåget ersätts med buss.

Se Trafikläget på SLs webbsida. Länk till annan webbplats.