Våld i nära relationer

Bild på växten Karman

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem. Att vara utsatt för våld av en närstående kan påverka en persons hela livssituation. Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt och försummelse är också en form av våld.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill.
(Per Isdal, psykoterapeut och författare till boken Meningen med våld och grundare av behandlingsmetoden Alterntiv til vold)

För dig som är utsatt

Är du utsatt för våld av en närstående person?
Känner du dig rädd eller hotad?
Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
Har du blivit slagen?
Har du blivit tvingad till sex?
Blir du kontrollerad, kränkt eller hotad av din familj eller släkt?

Om du är utsatt, be om hjälp!

Det finns olika verksamheter som du kan vända dig till för hjälp. Socialtjänsten har ett lagstadgat uppdrag att ge stöd och hjälp till brottsoffer, till exempel personer som är utsatta för våld av närstående. Du kan vid behov efter ansökan och utredning få hjälp med till exempel samtalsstöd, kontakt med andra myndigheter, ekonomiskt bistånd och skyddat tillfälligt boende.

Telefonnummer till socialkontorets reception är angivet till höger på sidan.

Här kan du också få hjälp:

Polisen


Akut: 112, om inte akut: 114 14


Läs mer om brott i nära relationer på Polisens webbplats.
Vårdcentralen i Gnesta


0158 - 524 10


Läs mer på Vårdcentralens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kvinnofridslinjen


020 - 50 50 50


Läs mer på Kvinnofridslinjens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Brottsofferjouren Östra Sörmland


0155 - 286 220


Läs mer på Brottsofferjourens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

Du kan även söka hjälp hos andra myndigheter och aktörer,
se kontaktuppgifter till höger på sidan.

 

För dig som är barn eller ungdom

Har du blivit slagen?
Har du sett någon i din närhet bli slagen?
Blir du kontrollerad, kränkt eller hotad av din familj eller släkt?

Då är du ett offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Socialtjänsten har ett ansvar att ge det stöd och hjälp som du som barn eller ungdom behöver.

Utsätter du någon för våld eller hot och är förälder till ett minderårigt barn?

Funderar du på om ditt beteende mot din partner inte är okej?Tycker du att du ibland går över gränsen och beter dig kränkande mot din partner?
Vill du få hjälp med att ändra ditt beteende?
Om du utsätter någon för våld eller hot och är förälder till eller bor med ett minderårigt barn kan du också vända dig till socialtjänsten och få stöd och hjälp.

Är någon du känner utsatt för våld eller hot av en närstående?

Våga se och våga fråga!
Lyssna på vad personen säger.
Berätta om var det går att få råd och stöd. Du kan också ringa själv för att få råd och stöd.
Du kan göra en polisanmälan eller kontakta polisen anonymt och berätta om dina misstankar.
Om personen har barn ska du kontakta polisen och socialtjänsten.

Senast publicerad 2018-08-29