Ung person som sitter lutan mot en vägg där bara benen syns

Våld i nära relationer

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan se olika ut och kan förekomma i alla slags relationer.

Information på lättläst svenska.

Att vara utsatt för våld av en närstående kan påverka hela livssituationen. Hos kommunen kan du som är utsatt få den hjälp och det stöd som du behöver. Kommunen ansvarar även för att ge stöd till den som själv utsätter andra för våld.

Vad är våld?

Med våld menar vi varje handling som skadar, skrämmer eller kränker dig. Våld kan också vara att du utsätts för att göra något mot din vilja, eller att du avstår från att göra det du vill.

Våld kan alltså te sig på många olika sätt, till exempel:

  • Fysiskt våld: till exempel att slå, knuffa eller sparka.
  • Psykiskt våld: till exempel att trakassera, kränka, kontrollera eller hota.
  • Sexuellt våld: till exempel att beröra eller utföra sexuella handlingar mot någons vilja.
  • Ekonomiskt våld: till exempel att ta pengar eller kontrollera ekonomin.
  • Materiellt våld: till exempel att förstöra eller kasta saker, som ofta har ett personligt värde.
  • Försummelse: till exempel att inte hjälpa till med daglig omvårdnad eller medicinering som är nödvändig.
  • Latent våld: till exempel att ge blickar eller kroppsuttryck för att hota, skapa rädsla eller påminna om tidigare våld.

Vad händer när du söker stöd hos kommunen?

Om du blir utsatt för våld kan du söka stöd hos socialtjänsten där du får träffa en av våra socialsekreterare. Tillsammans pratar ni om vilken typ av våld du har varit utsatt för, hur det påverkat dig och hur din situation i övrigt ser ut. Syftet med samtalet är att undersöka vilken hjälp, stöd och skydd som du behöver.

Socialsekreterarna är vana vid att utreda våld i nära relationer. Eftersom vi vill ge alla i familjen bästa möjliga stöd har dessutom vi olika ansvarsområden. Därför får du som är vuxen träffa en socialsekreterare inom Vuxengruppen. Om du har barn får du också träffa en socialsekreterare från barn- och familjegruppen. Tillsammans pratar ni om vilken stöd ditt barn behöver.

Det du berättar skriver vi i en utredning som din närstående inte har rätt att läsa. Om det finns misstanke om brott mot barn kan vi göra en polisanmälan. Du har rätt till tolk om du inte pratar svenska.

Vilken hjälp finns inom kommunen?

Du kan ansöka om olika slags stöd hos oss och det krävs ingen polisanmälan. Du kan  till exempel få hjälp med:

Tillfälligt boende – du kan få stöd med ett akut boende om du behöver lämna din bostad.
Ekonomiskt bistånd – om du lämnar en våldsam relation och får svårt att klara din ekonomi kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.
Samtalsstöd – om du behöver stöd att bearbeta dina upplevelser kan du få samtalskontakt, enskilt eller i grupp.

För dig som är barn eller ungdom

Har du blivit slagen? Har du sett någon i din närhet bli slagen? Blir du kontrollerad, kränkt eller hotad av din familj eller släkt? Då är du ett offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Socialtjänsten har ett ansvar att ge det stöd och hjälp som du som barn eller ungdom behöver.

Är någon du känner utsatt för våld eller hot av en närstående?

Våga se och våga fråga! Lyssna på vad personen säger. Berätta om var det går att få råd och stöd. Du kan också ringa själv för att få råd och stöd. Du kan göra en polisanmälan eller kontakta polisen anonymt och berätta om dina misstankar.
Om personen har barn ska du kontakta polisen och socialtjänsten.

Utsätter du någon för våld eller hot och är förälder till ett minderårigt barn?

Funderar du på om ditt beteende mot din partner inte är okej? Tycker du att du ibland går över gränsen och beter dig kränkande mot din partner? Vill du få hjälp med att ändra ditt beteende? Om du utsätter någon för våld eller hot och är förälder till eller bor med ett minderårigt barn kan du också vända dig till socialtjänsten, då kommunen även ansvarar för att ge stöd och hjälp till den som utsätter andra för våld.