kablar

Nät

I Gnesta kommun finns ledningsnät för vatten och avlopp, el, bredband och fjärrvärme. Vem som ansvarar och sköter dessa olika nät kan du läsa om här.

I Gnesta kommun är det Telia som byggt och sköter driften av fibernäten i våra tätorter. Det är ett område mellan Gnesta och Laxne samt i våra största fritidshusområden, bland annat Hundby och Malmsjöstugan som har tillgång till fiber.

Efter utlysning av bredbandsstöd från PTS (Post- och Telestyrelsen) har flera aktörer visat intresse för att bygga ut det fiberbaserade bredbandet i Gnesta kommun. Just nu pågår en projektering av IP-Only i östra delen av kommunen. Dessa projekt stäcker sig från kommungränsen mot Flen, vidare in i Gnesta fram till Väla, utanför Björnlunda. Söderut sträcker sig området ner till Axala och i norr följer det gränsen mot Strängnäs fram till Hulta och ner mot Nerhyttan.

Även Telia har visat intresse av att starta upp sitt fiberbyggande igen. Det gäller för södra delen av Gnesta utefter väg 224. Även norr om väg 57, mellan Björnlunda och Gnesta, har de visat intresse för att bygga. Bredbandsutbyggnaden är en nulägesbild i Gnesta kommun och kan komma att förändras snabbt.

Kartbilden visar IP-Onlys planerade projektområde.

Kartbilden visar IP-Onlys planerade projektområde.

Elnät

För att få el till din fastighet behöver du ett avtal med en elnätsägare och en elleverantör. I Gnesta kommun finns det två nätägare, Vattenfall och Telge Nät AB. Du kan se vem som äger nätet där du bor på hemsidan Nätområden.se, se relaterad info.

Under relaterad info hittar du även länkar till Vattenfalls och Telge Näts hemsidor där du kan få information om strömavbrott med mera.

Vatten och avlopp

Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen och VA-enheten som ansvarar för utbyggnad och underhåll av det kommunala VA-nätet. Vi säkerställer att finns rent dricksvatten, att spill och dagvatten hanteras inom våra verksamhetsområden.
Vill du läsa mer om vatten och avlopp, se relaterad info.

Fjärrvärme

I Gnesta tätort är det företaget Rindi som ansvarar för och levererar fjärrvärme. Vill du läsa mer om Rindi eller undersöka dina möjligheter att ansluta din bostad till fjärrvärme, se relaterad info.