kablar

Nät

I Gnesta kommun finns ledningsnät för vatten och avlopp, el, bredband och fjärrvärme. Vem som ansvarar och sköter dessa olika nät kan du läsa om här.

I Gnesta kommun bygger Telia Company AB bredbandsnät. Tätorterna är färdigbyggda och nu genomförs utbyggnaden på landsbygden. Telia har två bolag som bygger bredbandsnätet, Telia Öppen Fiber och Zitius.

Du kan läsa mer om utbyggnaden av bredband och fiber på sidan bredband.

Elnät

För att få el till din fastighet behöver du ett avtal med en elnätsägare och en elleverantör. I Gnesta kommun finns det två nätägare, Vattenfall och Telge energi AB. Du kan se vem som äger nätet där du bor på hemsidan Nätområden.se, se relaterad info.

Under relaterad info hittar du även länkar till Vattenfalls och Telge energis hemsidor där du kan få information om strömavbrott med mera.

Vatten och avlopp

Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen och VA-enheten som ansvarar för utbyggnad och underhåll av det kommunala VA-nätet. Vi säkerställer att finns rent dricksvatten, att spill och dagvatten hanteras inom våra verksamhetsområden.
Vill du läsa mer om vatten och avlopp, se relaterad info.

Fjärrvärme

I Gnesta tätort är det företaget Rindi som ansvarar för och levererar fjärrvärme. Vill du läsa mer om Rindi eller undersöka dina möjligheter att ansluta din bostad till fjärrvärme, se relatead info.